woensdag 26 februari 2014

De Helmhorst-Wisselbeker

Villa Helmhorst, Noordwijk aan Zee
Om de Helmhorst-Wisselbeker wordt sedert 1920 op de Noordwijkse strijd geleverd. Mocht het inmiddels een zoekgeraakte wedstrijd zijn geworden, is het nu de hoogste tijd om de traditie nieuw leven in te blazen. Op zoek dus naar een beschermheer. Een eervolle taak die mooi in handen kan worden gegeven van de huidige bondscoach Louis van Gaal......ach en meer van het edele golfspel dan een proefles met een "Kaik die Ball" en een  groot aantal misslagen moet aan Noordwijkse Huizen maar niet besteed worden -geen enkel talent!
Maar zo verging het in het verleden met de Helmhorst - Wisselbeker:
  • Dinsdagmiddag, 3 September 1929 (Golfweek), is door den heer W. Redelmeier een mooien antieken „Helmhorst Wisselbeker" uitgeloofd, welke 3 maal achtereen dan wel 5 maal in totaal gewonnen moet worden voor definitief bezit.
  • 8 September1931, 1.30 uur n.m.: Helmhorst-wisselbeker; open voor dames en heeren. Eclectic Medalplay 18 holes.
  •  Dinsdag 6 September 1932, 1.30 uur: Helmhorst Wisselbeker. Open voor Dames en Heeren. Electric Medalplay 18 hole
  •  2 Sept. 1934, Helmhorst-wisselbeker, eclectic medalplay, 18 holes, Noordwijksche golflinks, wedstrijden om den Helmhorst-Wisselbeker, 51 deelnemers, eclectic over de oude negen holes. Tweemaal werden rondgegaan. Het beste resultaat van elke hole werd geteld en een-derde van de handicap afgetrokken. Ondanks het feit, dat hij op één der holes nog een 7 moest laten noteeren, wist P. Ramaer (10) den eersten prijs te winnen met het goede resultaat van 29-V3 netto. Om den tweeden en derden prijs wordt overgekampt tusschen R. de Gorter (18) en G. Heunkensfeld Slaghek (12) met 31 netto. Mevr. W. de Bruine Groeneveldt (14) werd vierde met netto 32 ‘3.
  • 1935 Noordwijksche Golfweek: WAT KOMEN GAAT:  Het programma. Zooals elk jaar heeft de Noordwijksche Golfclub ook dit jaar weer een schitterende golfweek in elkaar gezet, waarmede het Nederlandsche zomerseizoen wordt besloten. Het programma luidt dit jaar als volgt: 3 Sept. Helmhorst-Wisselbeker, eclectic medalplay 18-holes voor dames en heeren;
  • De wedstrijd om den Helmhorst Wisselbeker — een eclectic medalplay onder handicap — werd voor het eerst sedert zijn instelling — vijftien jaar geleden — over de eerste (de „nieuwe") negen holes van de baan gespeeld, een verandering welke door de deelnemers zeer werd geappricieerd. Tot dusverre werd er steeds over de tweede negen holes gespeeld. Het resultaat was, dat H. Baanders (30) met netto 32 won. De replay om den tweeden prijs werd gewonnen door Jhr. W. v. d. Does (19), die zich na een succesvolle hockeyloopbaan thans ernstig op golf schijnt toe te leggen.
  • 07-09-1936  Helmhorst-wisselbeker: eclectic medal-play: I.Zooals ieder jaar organiseert de Noordwijksche Golfclub met zijn actieven secretaris den heer A. Eyken, in de eerste week van September de bekende Noordwijksche golfweek. Met het weer treffen de organisatoren het tot dusverre uitnemend. Reeds kunnen wij de volgende resultaten vermelden. 18 holes tegen bogey met bisques naar keuze: I. Mevr. Graswinckel (23) 6 up; 2. J. J. Nieuhuys (15) 5 up.

Maar laat de spanningen vooral niet al te hoog oplopen. Laat de M.E. maar thuis. Kijk dan nog liever een stukje video met Noordwijkse Tante Gras en ome Bert de Jong in de hoofdrol bij de speelfilm "De vierde man". Gezellig!