zaterdag 1 februari 2014

Noordwijk: Schoon en Lieflijk


 In het tijdschrift "Op de Hoogte"; jaargang nummer 14, 1 juli 1917, treft u deze prachtige slotzin aan:
 "Van de honderden, die te Noordwijk aan Zee den zomer doorbrachten, zijn er even zoovelen naar huis en hof teruggekeerd met één ervaring rijker: dat er in de duinen bij het aloude Noordwijk een dorpje ligt, zoo schoon en liefelijk, zoo kalm en vredig, zoo aanlokkelijk voor den stedeling, dat men niet begrijpt, het schoone Noordwijk aan Zee niet eerder ontdekt te hebben." Strandbezoeker.Alle foto's uit dit artikel zijn u al vaker vertoond, maar het kan niet vaak genoeg worden verteld: Noordwijk Promotie! Hartje Noordwijk!
"Van de honderden, die te Noordwijk aan Zee den zomer doorbrachten, zijn er even zoovelen naar huis en hof teruggekeerd met één ervaring rijker: dat er in de duinen bij het aloude Noordwijk een dorpje ligt, zoo schoon en liefelijk, zoo kalm en vredig, zoo aanlokkelijk voor den stedeling, dat men niet begrijpt, het schoone Noordwijk aan Zee niet eerder ontdekt te hebben. Strandbezoeker."