zaterdag 15 februari 2014

Door de Bocht naar De Stranddistel

"Lucie" werd al heel vroeg na haar geboorte her-gedoopt in "De Schelp", hoe haar buurvrouw toen genoemd werd is moeilijk te lezen, maar jongeren met goede ogen kunnen het zeker wel ontcijferen. Daarna is het "De Stranddistel "geworden.
Helaas is in de kranten niet meer te zoeken sinds de invoering van systeem "DELPHER" een onbegrijpelijke vergissing voor mensen die de oude kranten gebruikten voor het opsporen van gegevens. De twee nationale misstap na de moord op GEN LIAS.  In wiens belang vraag je je af!
U moet het doen met dit treurige bericht al eerder bewaard voor u. Mogen we hopen dat het niet de melkboer van het vorige blogbericht is de voor de inbraak vermeld melkboer J.J.C, Café houder C.B.A. en landarbeider W.J.W. zijn ook vast en zeker geen Noordwijkers!