donderdag 13 februari 2014

S C H A A T S E N

Een Luisterryke Vrouwen Schaatschen Rydparty
Daarvan mag zeker gesproken worden voor de  Vertegenwoordigers van Nederland bij de Olympische Spelen in Sotsji ( Waarom schrijft Nederland Sotsji en niet gewoon Sochi ) en schaatsen en Noordwijk daarover heeft Noordwijkse Huizen u al genoeg lastige gevallen. Vallen? Baantjes rijden op de KOGO ,ter voorbereiding op de volgende gouden plak! See you in Sochi!


 Noordwijkse Kampioenen !
" ‘Het is een tijd van beproevingen!’ zuchtte juffer Hendrina, met smaak een evenveeltje verorberend.
‘Deze felle koude maakt de stemming onder de kleine luiden ook niet beter,’ zeide mevrouw Van der Keesel, met langzame teugjes hare thee drinkend, terwijl zij het fijn blauw porselein sierlijk in de hand hield, ‘het vriest nu al van 24 December af. Heeft U dat gehoord van die twee Noordwijkers? Jan Vlieland en Leendert Plug heeten zij. Verbeeld U, die zijn op schaatsen van Noordwijk-buiten naar Scheveningen gereden, over zee, in anderhalf uur. Het ijs was zoo glad als een spiegel. Maar ik wilde dat het ging dooien; ik hoopte, toen het zoo stormde, na Nieuwjaarsdag, dat het wat milder zou worden, doch integendeel, wij kregen er nu nog een vracht sneeuw bij; ik hoor dat in het buitenland de gevallen sneeuw tot bergen opgestapeld ligt, de wegen zijn meest onbruikbaar, alles is tot een algemeenen en allernadeeligsten stilstand en werkeloosheid gebracht.’ "
uit:

Catharina
Roman uit den patriottentijd
door
Elise Soer uit het jaar 1909!
een evenveeltjespan (soort poffertjespan)