donderdag 20 februari 2014

De Noordwijkse Golfclub

U bent al helemaal op de hoogte van het wel en wee van de beginjaren van de "Noordwijksche", maar altijd weer leuk om nog eens aan die beginjaren te worden herinnerd.
A. Eyken, de enthousiaste Secretaris, van de Noordwijksche
"Over de Noordwijksche Golf:
Het was in 1913, toen een 4-tal golfliefhebbers, de heeren W. T. van Heukelom, L. Graaf v. Limburg Stirum, E. Cremers en F. J. J. Cremers, besloot in de Noordwijksche duinen een 9 holes golfcourse aan te leggen. Het maken van een sea-side links was nog onbekend bij onze Hollandsche landbouwarchitecten en ingenieurs en wij zullen hier niet uitweiden over de moeiliikheden die overwonnen moesten worden bij de uitvoering van dit werk. Langzaam en na lange proefnemingen, voorgeschreven door een reeks raadgevers, ontwikkelde zich in de Noordduinen van onze schoone badplaats een 9-tal banen, waarop men rustig en prettig het golfspel kon beoefenen.
Het was in 1923, toen de oprichters hun werk en bezittingen vrijwillig overgaven aan een comité, waaruit de Vereeniging „Noordwijksche Golfclub" ontstond. Onafscheidelijk aan deze vereeniging zijn de namen van de vier vorengenoemde heeren verbonden.
Drie jaar later in 1926, was het voornamelijk door het doorzetten van ditzelfde viertal, dat de inmiddels tot bloei gekomen vereeniging de links tot 18 holes uitbreidde.
Op de daartoe gehouden gedenkwaardige vergadering durfde de tuinarchitect H. Copijn, als eerste Hollander het geheele nieuwe werk aan, een werk, waarin hij de firmanaam tegenover geheel golfend Nederland in de waagschaal stelde. Uitgevoerd volgens het plan van den Engelschen golf-architect S. H. Colt, die reeds bij meerdere golflinks in ons land zijn plannen zag uitgevoerd, konden — na een nat najaar 1927 — de nieuwe banen in het voorjaar 1928 geopend worden.
Helaas de vreugde duurde kort: een droge zomer, gevolgd door een strengen winter, vernietigde het gras bijna geheel. Opnieuw kon begonnen worden en na buitengewoon groote geldelijke offers voor een algeheel herstel der banen stond in het voorjaar van 1931 de Noordwijksche Golfclub geheel verjongd gereed om hare talrijke binnen- en buitenlandsche bezoekers te ontvangen.
Wie onze Golfcourse bezoekt, zal een landelijk clubhuis vinden met eenvoudig, doch gezellig intérieur: eerst de banen dan het clubhuis is het parool! Wie eenmaal op deze golfcourse gespeeld heeft, keert er terug, want men speelt in een prachtige omgeving, wier kleurenpracht van de hooge tees bezien, telkens weer bewondering afdwingt.
Nog een bijzonderheid van de course is de ondergrondsche besproeiing van één green en 10 tees: economisch en practisch! Een succesvol werk!
Gering is het aantal verzorgers der course, klein is het aantal leden, maar wij vertrouwen dat vele golfers de intieme links van Noordwijk komen bezoeken."