zaterdag 31 januari 2015

De Competitie, Noordwijk 31 januari


Paarden op het strand, vier te paard gezeten heren, drie met pet en één met hoed poseren in het duin in de nabijheid van het hotel Huis ter Duin....wie verpozen daar in die weelderige ruigte. Dat laatste is een term gevist uit de vele vertalingen waarop de Noordwijkse Geschiedschrijver Jan Kloos zijn lezers tracteerde in zijn standaardwerk 'Noordwijk in de Loop der Eeuwen' waar veel van de gebeurtenissen zich afspeelden in de "grafelijke wildernisse" op 31 januari onder uw aandacht gebracht via een 21ste eeuws medium: "De BLOG".
Naast de paarden voor vermaak en plezier waren er ook de paarden van schelpenvissers te bewonderen. Harde en zware arbeid leverden zij,  hier mooi met het penseel op doek vastgelegd door Evert Pieters maar soms ook viste de schelpenvisser achter zijn net! Dan moest de politie er aan te pas komen. Alle stukjes zien? Type in de zoekbalk , schelpen of scilpe en u kunt weer een avondje voort!