maandag 19 januari 2015

The Marquise De Fontenoy's Revelation Of High Life Within Royal Palaces

 Dan nu het nieuwe:  het boek "The Marquise De Fontenoy's Revelation Of High Life Within Royal Palaces" .  Een boek ooit gekocht aan een stalletje in de badplaats Estoril aan de Portugese kust samen met een postcard van Hotel Huis ter Duin.......was wonderlijk om die kaart daar te vinden.....maar zo bleek later,  in Estoril stond ook een hotel 'Atlantico' dat ooit onderdeel bleek te zijn geweest van het 'Huis ter Duin Emperium'..... dat was dus duidelijk. Dat boek staat nu dus alweer  50 jaar stoffig te zijn in een Noordwijks boekenkastje en die kaart zit er nog altijd in opgeborgen.... Goed, om op die markiezin terug te komen.....ze was hardstikke pseudoniem en pas op haar sterfbed kwam het tot een bekentenis:  "Een onthulling- New York, 29 Aug. 1927 (Spec. Reuteri: Heden overleed Gravin Marguérite Cunliffe Owen, (1859) weduwe van Frederick Cunliffe Owen, den vroegeren diplomaat. Op haar sterfbed onthulde de gravin, dat zij de schrijfster is van het boek "The Martyrdom of an Empress", een biografie van keizerin Elisabeth van Oostenrijk, dat indertijd gepubliceerd werd zonder vermelding van den naam van den auteur." Zo werd dus ook bekend wie de schrijfster was van  het  schandaleuze 'Revelation". Of was de schrijver eigenlijk toch de echtgenoot diplomaat? 
 " New-York, 1 Juli 1926 (Aneta-Reuter). De bekende publicist Frederick Philip Cunliffe- Owen, (1855) is aan longontsteking overleden, in den ouderdom van 71 jaar. (Hij is sedert 1889 een der redacteuren geweest van de New-York Tribune. Hij had vele buitenlandsche ordes, o.a. ook die van Oranje-Nassau)."
Het boek werd uitgegeven door de Edgewood Publication Companie circa 1892 is later opnieuw uitgegeven en in de oude versie voor 35 dollar te koop op internet maar Gravin Marguérite Owen ben ik onder deze naam nog niet tegengekomen. .