dinsdag 6 januari 2015

Noordwijk: Aanrijding van Tweedekker met Badstoel

Noordwijk, honderd jaar later. Een greep uit de nieuwsbladen van 1915. Vandaag een aanrijding tussen een tweedekker en een badstoel......
Een aantal jaren later, opnieuw een landing op het strand.In 1928 was moest er opnieuw een vliegtuig van het strand worden gehaald, dit keer met hulp van badman, veldwachter en schooljeugd! 
Leeuwarder Courant 27-08-1915 Militaire luchtvaart. Gistermiddag één uur is op het strand te Noordwijk aan Zee een tweedekker met den militairen vlieger luitenant Hofstede en den waarnemer luitenant Polis geland. Toen het vliegtuig om 3 uur wilde opstijgen om den terugtocht te aanvaarden, had een ongeluk plaats, dat echter zonder lichamelijk letsel voor de vliegers ia afgeloopen. Bij het wegrijden stootte het vliegtuig tegen eenige badstoelen, verloor daardoor het evenwicht en ging in een zandberg over den kop, zoodat de waarnemer er uit viel. Met hulp van militairen is het toestel overeind gezet, het heeft echter dusdanige schade aan onderstel en carosserie beloopen, dat om een militaire vrachtauto getelefoneerd moest worden, waarmede het toestel gedemonteerd naar Soesterberg wordt teruggebracht.
Nederlands luchtvaartpionier en medeoprichter KLM, luitenant Albert Plesman (1889-1953), rechts, en luitenant Hofstede, links, die achter de organisatie van de ELTA luchtvaartshow zaten. 1919.
De Telegraaf 26-05-1920 De vlieghaven te Deventer
DEVENTER, 26 Mei. — 5 Juni a.s. wordt de vlieghaven te Deventer officieel ingewijd met luchtdemonstraties vanwege de Ilvo, gedurende eenige dagen achtereen te geven. Tevens zal dan bij wijze van proef een luchtdienst op Amsterdam worden geopend. De bedoeling is Deventer als centraal punt te nemen voor demonstraties te Arnhem, Zutfen, Nijmegen enz.
 Het Centrum 10-06-1920 Luchtvaart
VLIEGDEMONSTRATIES I. L. V. O. TE DEVENTER. Deventer, 9 Juni. De eerste dag is voor 't Comité der I. L. V. 0. een succes geweest. Tegen drie uur had zich een naar schatting -4 a 5000-tallig publiek in een dichte haag op 't terrein opgesteld. In 't gereserveerde gedeelte van de groote hangar namen de burgemeesters van Deventer en Voorst, alsmede, de wethouders, raadsleden en verdere autoriteiten uit Deventer plaats. De heer Hofstede, luitenant-vliegenier en bestuurslid der l. L. V. O. zegt het openingswoord.

Marineblad jrg 29, 1915/1916 [volgno 7]
Kort na de aanrijding met de badstoel in Noordwijk vindt u beide vliegeniers terug aan boord van Hr.Ms. Tromp op een reisje richting Nederlands-Indië.

 HET KOMPAS
De terugkeer van Hr. Ms. „Tromp". Hare Majesteit de Koningin wilde zelve tegenwoordig zijn bij de binnenkomst van Hr. Ms. „Tromp", dat nu jaren lange afwezigheid de haven van Nieuwediep binnenviel. Men ziet Hare Majesteit zich door de 'straten begeven naar, de plaats van aankomst. Een talrijk publiek volgde de Koninklijke bezoekster.