zaterdag 5 januari 2013

Heilwensch van Honderd Jaar


Heilwensch. Ondergeteekende wenscht allen Burgers van Noordwijk en Omstreken een gelukkigen Oudejaarsavond en een zalig Nieuwjaar.
P. v. BOHEMEN Wzn., Pier-, wijn-, en likeurhandelaar, Zeestraat 23 te Noordwijk-Binnen, 1 Januari 1913.