vrijdag 25 januari 2013

Kroningsfeesten en Boezelstrikken


Misschien komen er dit jaar ook wel "Kroningsfeesten"? Mijn lieve moeder zaliger zou -over een voorgevoel- gezegd hebben: "Kind, ik voel het aan m'n water". Mocht het zo zijn, dan kan gebruik gemaakt worden van het feestprogramma voor de "Inhuldigingsfeesten" uit 1898, hierbij voor u opgediept uit het 'Leidsch Dagblad'. 
Voor de woning van schoolhoofd van Bommel, op de hoek van de Hoofdstraat/ Schoolstraat, heeft een uitbundige menigte zich verzameld. Mannen te paard voeren de optocht aan en dames naar de laatste mode gekleed slaan het defilé gade. Dat mag wel feest heten. Neem nog maar een slokje! Van de 1e Leidsche Mineraalwaterfabriek van J.P.Riedel. Proost!
De eerepoorten naderen haar voltooing. De zeer artistieke vormen beloven iets fraais, en dat nog vóór de bloemen en het groen is aangebracht. Straks zullen ze in de volle glans van vetglaasjes prijken met lampions in top ter verlichting van de nagebootste oranjeappels.


Eind goed al goed: de verslaggever wijdt ook nog enige regels én een bezoek aan de feestelijkheden te Noordwijk aan Zee maar komt terug in Noordwijk-Binnen tot een akelige confrontatie: de versiering aan de woning van de Burgemeester is in brand gevlogen, ernstig genoeg om den ganschen schat van groen omver te halen. Tenslotte het beeld van de Kroningsfeesten uit "ons volgend nummer".

Hoofdstraat met optocht t.g.v. de inhuldiging van Koningin Wilhelmina

Met dank voor de beelden aan het Regionaal Archief Leiden.