zondag 13 januari 2013

Wildoord Vraagt Boerenmeid

 Beeldbank Regionaal Archief Leiden
 


De houtverkoopingen in de bosschen van de Erven Jhr. Gevers leveren op den duur te weinig gelden op om in het onderhoud van de boerderij Wildoord te kunnen voorzien. Als gevolg waarvan de Baronesse H.A.A. van Heeckeren-Gevers een broodnodige koper vindt in de Amsterdammer Vermeij, directeur van het Amstelhotel aldaar. Hij geeft op zijn beurt weer opdracht aan het Delftse aannemingsbedrijf Huurman om volgens de plannen van een Londense architect de in verval geraakte boerderij nieuw leven in te blazen.


Met de herschepping tot landgoed van het oude boerengoed komt er ook een einde aan het boerenbestaan  van de  familie Marbus, voor vele tientallen jaren de  pachter van Wildoord waarbij de laatste,  boer Arie nog "baker" was bij de geboorte van de zoon van Tilly, een Arabisch veulen.

De vooruitgang schrijdt voort, na de aanleg van een nieuwe bitumen-weg en de aansluiting op het electrisch licht kan dan, het inmiddels "uniek gesitueerde landgoed" in de verkoop voor ver onder de één miljoen Euro! Kom daar nu nog maar eens om!