maandag 7 januari 2013

Spekslagerij E. van der Horst

 
Beeldbank Regionaal Archief Leiden
Ook vandaag brengt u weer een bezoekje aan  Noordwijk Binnen. U gaat terug naar spekslager Evert van der Horst. Geboren in Oterleek vestigt deze zoon van Pieter van der Horst en Wilhelmina Stam zich, in zijn in 1910 voor de somma van f 3.555,-- verbouwde pand,  in de Kerkstraat. Hij en zijn vrouw Elizabeth Harster zijn op deze foto zo rond de vierendertig jaren jong en dochtertje Wilhelmina Gerarda is net vijf geworden. De zaken gaan goed en al in 1911 kan de hulp van een knecht worden ingeroepen! In 1943 wordt de zaak opgeheven en twee jaar later komt de slager te overlijden. Levende geschiedenis van de mensen en zaken die voorbijgaan!