woensdag 18 februari 2015

De Competitie, Noordwijk 18 februari

De Competitie brengt u vandaag bij de heer J. Urlus, een Noordwijker met een Mausoleum. Vandaag opnieuw maar weer de schijnwerper op hem gericht! Heeft u nog persoonlijke mededelingen rond deze inwoner van de fraaie badplaats? Schroom niet ze hier te vermelden!
"Gisteren is te Noordwijk waar hij de laaste jaren verblijf hield, de bekende tenorzanger Jacques Urlus overleden. Zooals wij in een gedeelte onzer vorige editie nog konden berichten, was Urlus de laatstejaren lijdende. Ongeveer anderhalf jaar geleden moest hij een operatie ondergaan, welke door een viertal andere operaties werd gevolgd. Hij is daarvan feitelijk nimmer hersteld. Hoe wel men aanvankelijk hoopte dat deze zanger van wereldreputatie nog een betere gezondheid zou gaan genieten, is dit toch niet het geval geweest. Den laatsten tijd is een verergering van zijn toestand ingetreden en gistermiddag te ongeveer kwart voor twee kwam het einde. A.s. Dinsdag zal zijn stoffelijk overschot te Noordwijk teraardebesteld worden."
Nog meer weten over deze meester-zanger........type URLUS in het zoekvakje rechts bovenaan en zie...............daar!