woensdag 4 februari 2015

De Competitie, Noordwijk 4 februari


Vandaag heeft de blogschrijver van Noordwijkse Huizen weer eens z'n stinkende best gedaan daarbij geholpen door de Slijm- en Maagpillen van (schilder, huispianist en verkoper van pillen) W.F. Bemelman aan de Voorstraat -door haar zachte werking voor de spijsvertering, zeer laxerend. Hij gaat als het spoor als het ware, om het zo maar uit te drukken en maakt zelfs viagra overbodig. Dat bewijs komt van de leverancier zelf: 19 kinderen in 23 jaren verwekt hij bij zijn chtgenote."Doe hem dat maar eens na!" zou je bijna zeggen.  Heel misschien staan ze alle negentien wel afgebeeld op deze kaart....zou zo maar kunnen!
Het leven valt niet mee, op 20 januari 1846 wordt hij onder curatele gesteld dat, gelukkig, op 13 janauari 1852 weer wordt opgeheven. Na het overlijden van zijn echtgenote Johanna Wilhelmina Brigitta Zonneveld hertrouwt hij met de Amsterdamse Maria Berteling wiens Eerwaarde zuster  Maria Verediana in het verre Paramaribo op 47 jarige leeftijd komt te overlijden.


Nog voor de dood van Willem Franciscus in 1888 blijkt zijn zoon Petrus Wilhelmus al in  vader's oude metier van huisschilder te zijn getreden wél echter op het allerhoogste niveau, dat van Kerk- en Decoratieschilde

Prachtige geschiedenissen gelezen in een oude krant.....