vrijdag 27 februari 2015

De Competitie, Noordwijk 27 februari

Wie kent inmiddels niet het spannende verhaal van de gejutte schat aan het strand van Noordwijk.....nee geen schat in de vorm van een lokkende zeemeermin maar een gewone schat, van heel veel losse zilver- en goudstukken. Meester Frans las op de zaterdagmorgen de meest spannende verhalen voor aan de klas....over rovers en piraten, misschien was dit verhaal er wel één van..... wat denkt u? Wie denkt u stond er model binnen de Noordwijkse gemeenschap voor Lange Teun? Was het Theunis Ruigrok zelf?  Zijn weduwe verkoopt de boerderij in 1825 aan zeilenmaker Johannis Kramer?  Zij waren erbij maar wij kunnen de geschiedenis slechts navertellen met soms een bijpassend documentje tot getuige:

"Transcriptie akte: Den 3 mei 1825
Koopcontract van onroerend goed
voor Johan Jacob Schäffer, openbaar Notaris residerende te Noordwijk,
hoofdplaats van het Kanton, Provinçie Zuidholland in tegenwoordigheid der
naegenoemde getuigen, is gecompareerd: Fijtje Vlieland, weduwe Teunis Ruigrok, wonende aan de Nes onder Noordwijk.
Dewelke onder belofte van vrijwaring wegens Storenis ter zake van evictie
hypotheken en alle andere beletzelen, heeft verkocht, afgestaan en
overgegeven aan Johannis Kramer, zeilenmaker, wonende te Noordwijk aan
Zee, hierbij tegenwoordig en de koop en seccie accepterende:
Een huis en erve staande en gelegen te Noordwijk aan Zee, getekend met No
1, belend ten noordoosten den Heerenweg, ten zuidoosten en zuidwesten de
domeinen en ten noordwesten Leendert van der Deyl waarvan den eigendom door
den verkoopers is verkregen bij onderhandsche Acte in dato den twee en
twintigsten Januarie Achttienhondderd zeventien, behoorlijk geregistreerd,
volgend daarop staande kwitantie aldus luidende: geregistreerd te Noordwijk
den Vier en Twintigste Januari Acht tien honderd zeventien fol 72 K case 6. Regel 1 Kolom 8"
Het duurt niet lang of de bekende toneelvereniging 'Het Toneel is ons Streven' zet, na  'De Twee Weezen' ook dit naar het leven geschetste drama op haar repertoire, waarna het gehele gezelschap nog tot 2 uur in de jonge morgen -gezellig- met elkaar blijft repeteren! Niet te verwonderen dat dan weer later de film volgt met als thema  "De Vierde man".....U kunt het allemaal nog volgen? Doei dan! Ik zit in Helmhorst met Isadora Duncan en met een Golf-Bal! Het ís toch gezèllig!