woensdag 2 maart 2016

Badplaats Noordwijk 150 jaar Jong, Herstellingsoord van Limburg Stirum

U kunt er al iets over vinden in een blog uit 2009......... Het is voorwaar een nobele daad van de Gravin van Limburg Stirum. Aan het einde van de Koepelweg heeft zij een stuk grond gekocht met de bedoeling daar, ten bate van de welstand van de Noordwijkse bevolking, een herstellingsoord in te richten dat de naam "De Blijde Burcht"zal dragen. Op 1 augustus 1913 kan het gebouw geopend worden.
Op 12 januari 1913 wordt haar op 2 juni geboren zoon Wigbold Alebert Willem in de Ned.Herv. Kerk van Noordwijk Binnen ten doop gedragen.