woensdag 30 maart 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, Audrey Hepburn en haar Vader

Audrey Hepburn  moet als Edda Katleen Hepburn ingeschreven staan in de geboorteregisters van  Brussel (België) geboren in de wijk Elsene op 4 mei 1929, heb de akte nog niet in kunnen zien als kind uit het te Singapore op 7 september 1926 gesloten huwelijk waarvoor ook wel de datum van 26 september wordt gebruikt.
Geboortehuis van Audrey Ruston Hepburn in de wijk Elsene (Ixelles) in Brussel, België.

 tussen baronesse Ella van Heemstra (sinds 1925 gescheiden van de in Noordwijk geboren burgemeesterszoon Quarles van Ufford) en Joseph Victor Anthony Ruston, die in 1889 in Úziche, Tjechië geboren is (en op 24 april 1920 te Weltevreden huwde met C.W. Bisschop ) bij afwisseling ook gebruikt maakt van de familienaam Hayton en Hepburn.
De Ouders van Joseph Victor Anthony Ruston, de vader van Audrey Hepburn
De grootmoeder van Audrey Hepburn,  Anna Juliana Franziska Karolina Wells werd geboren op 23 juli 1868 te Kovarce, Nitriansky kraj, Slovenië als dochter van Anton Wells Wells and Kathleen Hepburn  en gehuwd met Victor John George Ruston  uit welk huwelijk op 21 november 1889  te Užice in Bohemen Joseph Victor Anthony Ruston geboren werd.


J.V.A. Ruston,  Bankier van professie,  neemt als vice - consul gedurende drie maanden in 1924 de belangen van Groot Brittannië en Ierland waar  te Semarang. Dan blijft met uitzondering van wat vage berichten over een dubieuze houding  tijdens de oorlogsjaren en een  internering  op het eiland Mann zijn geschiedenis na zijn echtscheiding van Audrey's moeder ietwat uit de publiciteit.... meer daarover te weten te komen vraagt dus meer tijd voor onderzoek om daar iets betrouwbaars aan toe te kunnen voegen.
In 1927 wordt hij als passsagier vermeld op de lijst van het stoomschip Commewijne dat op 27 juni 1927 van Amsterdam naar West-Indië zal vertrekken daar staat hij geregistreerd als J.V.A. Ruston of Hayton, een naam die hij wel vaker gebruikt.