woensdag 23 maart 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, Noordwijk's 100-jarig Bestaan

Nog een leuk zuinig bewaard knipseltje......een fraai stukje tweede namen proza bij gelegenheid van de viering van Noordwijks 100-jarig bestaan. Herinnert u zich ook nog de avondlijke verjaardag praatjes waarin steevast wel en paar bijnamen en bij-behorende personen over de tong gingen......Ja, maar dat is er 'ien van' en dan volgde de toelichting van het gezin bij wie de besprokene behoorde en dan vaak tot in de 10e generatie terug. Al die gegevens met enorme inzet  en inspanning voor iedere belangstellende toegankelijk gemaakt met 1500 bladzijden in drie volumineuze geïllustreerde boekwerken samengesteld door Ton Meijer & Cees van der Niet met als titel de Historie van Noordwijk in Woord en Beeld. Prachtige prestatie van Ton Meijer die daar ontelbare uren van zijn bestaan aan moet hebben geschonken. Mooi Man!