maandag 21 maart 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong Etablisement Horticole "Huis ter Duin"

 
De zaken bloeien bij Huis ter Duin.....de aanbiedingen liegen er dan ook niet om: 40 hyacinten op pot of 50 voor in de vollegrond of een collectie voor kamerbroei van150 bollen of  250 bollen voor  in de volle grond,  uitbreiding van het hotel kan niet langer wachten!  De serre is al met één verdieping verhoogd, vergelijk de foto's van A. Dorsman. Gill heeft alles al verzameld over leven en werk van A. Dorsman, fotograaf.  Je kunt nog meer vinden bij mijn "Noordwijkse Afkomst!
Het kan nog 'strakker' door overmaking van een postwissel waarde fr. 7.75 == fl.3.75. zenden wij franco door België onze overal bekende Normal-Collekties . Rijk geillustreerde prijslijst - in het Duitsch- zenden we desverlangd gratis en franco......heeft u uw keuze al gemaakt?