donderdag 3 oktober 2013

3 October: Haring en Wittebrood

Dan volgt de Haring met Wittebrood uitdeling. Wist u dat u met de vermelding van de stad Leiden als geboorteplaats in uw paspoort u zich ook gerechtigd mag voelen aan de inschrijving en verschalking van de visjes en broodbol in aanmerking te komen. Vast nog een nalatenschap van een Noordwijkse visverkoper die wel brood zag in zijn overtallige haringvoorraad. Slimme afzet op het Leidse feestje.