dinsdag 1 oktober 2013

Collecteeren op een Paardenrug

Collecteren op een paardenrug....niet alledaags, maar Noordwijk geeft graag het goede voorbeeld. Ten slotte in dit drieluik over paarden op het strand van Noordwijk nog de collecte ten bate van het door architect A.J.Kropholler ontworpen nieuwe "Dierenhuis"aan de Rijksstraatweg. Het is een volledig succes geworden. Engel Paap uit Zandvoort voert de stoet aan met het orkest van in nationale klederdracht gestoken muzikanten gevolgd door de collectanten te paard. Het batig saldo van de collecte bedraagt ten slotte driehonderd vóóroorlogse guldens, het oponthoud bij hotel Huis ter Duin was daarbij al verrekend!
Denkt u wel op 4 oktober aan alle dieren........Nationale Dierenzorg zal u er eeuwig dankbaar voor blijven!