zaterdag 12 oktober 2013

Luchtvaartpropaganda anno 1936

De voor gisteren aangekondigde "Fly-Over" is niet van de grond gekomen.......de weersomstandigheden lieten het niet toe! Het water kwam in bakken naar beneden en reduceerde het zicht tot nul! Jammer. Gaan we maar liever terug naar de warmte en de gezelligheid van die gala-avond op zaterdag 18 juli 1936 in het Casino van Noordwijk. Kunstenaars van internationalen faam, die allen uit hun land per vliegtuig naar Nederland speciaal voor dit doel zijn overgekomen zullen aan deze avond meewerken.
Het Internationale luchtvaartpropagandafeest te Noordwijk. Zooals reeds in het kort is gemeld zal van 18 tot en met 21 Juli a.s. in het Casino te Noordwijk aan Zee een propagandafeest voor de luchtvaart worden gehouden. Daaraan is o.m. een tentoonstelling in de zalen van het Casino te Noordwijk aan Zee verbonden. Het plafond van de groote zaal is op bijzondere wijze gedecoreerd met een reeks blauwe mat zilveren vliegtuigen, die met het wolken effect en den matgouden ondergrond een zeer geslaagde versiering vormen. Op den stand van de Nationale Luchtvaart school ontvangt men alle gewenschte inlichtingen over de beoefening van de nieuwste en modernste onzer sporten. De Kon. Nederl. vereeniging voor Luchtvaart toont routekaarten, luchtvaartkaarten. luchtvaartboeken, uitgaven die gedeeltelijk geschieden door het „Bureau voor luchttoerisme K.N.V. van L.—A.N.W.B.". De jongere generatie wordt door middel van de model vliegtuigsport „luchtvaartgezind" gemaakt onder leiding van de Centrale jeugdcommissie van de K. N. V. van L. Zweden, welks hoofdstad nog slechts enkele weken geleden door het vliegveld Bromma met het Europeesche luchtnet verbonden is, geeft foto's van deze nieuwe luchthaven en vraagt verder de aandacht voor dit mooie land. Dat vroeger dagen van ons verwijderd was en thans nog slechts uren. Tsjecho Slovakije heeft een keurige en ruime uitstalling, waar men o.a. eenige per vliegtuig aangevoerde specialiteiten (Prager ham en worstjes) kan proeven. Oostenrijk, heeft als attractie een diorama van Weenen, de stad waar de K. L. M. ons dagelijks kan brengen met de Boedapest-lijn. Hongarije annonceert Boedapest als “Het actueelste reisdoel van den vliegenden Hollander”. Deze stand brengt ons ook een deel van het land in natura: men kan hier kennis maken met de vurige Hongaarsche wijnen. België vraagt de aandacht voor haar nationale luchtvaartmaatschappij Sabena en voor haar Congolijn met het eindpunt Elisabethville in het hartje van Afrika. Frankrijk presenteert met elegant materiaal haar Air France, een der oudste buitenlandsche lijnen, wier vliegtuigen op onze vliegvelden verschenen. Het nieuwe materieel, de transatlantische postdienst op Zuid-Amerika, de Oost-Azië-lijn en de verbindingen met Afrika verleenen Frankrijk een eervolle positie onder de groote luchtvaartnaties. Zwitserland komt voor den dag met een rustigen stand in moderne lijnen, die ons bergen in den zomer en bergen in den winter laat zien. En daarboven vliegen: Douglas-, Fokker- en Koolhoven-toestellen. Duitschland vraagt attentie voor de Olympiade, die van ons land uit dageliiks met vele diensten per K.L.M. en D.L.H. is te bereiken. De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, onze K.L.M., maakt reclame voor hare eigen lijnen en met een royaal gebaar ook voor de door haar vertegenwoordigde. De fleurige stand laat afbeeldingen zien van de Nederlandsche luchthavens, in de eerste plaats van Schiphol. Aanwezig zijn de modellen van de Douglas DC 2. de Fokkers F 22 en F 36 en ook van de bij de K.L.M. als taxi vliegtuig gebruikte Koolhoven FK 43. Als een bijzondere attractie wordt ter gelegenheid van het internationaal luchtvaartfeest op het terras van het Casino een origineel 2-persoons sportvliegtuig van de „Leichtflugzeugbau Klemm" in Böblingen (Duitschland) tentoongesteld.