zaterdag 5 oktober 2013

Zoekt en Gij Zult Vinden


Zoekt en gij zult vinden, dat lukt vandaag. Op zoek naar heel iets anders komt uw Huizen bij toeval terecht op een site die haar bestaan dankt aan afbeeldingen waarvan de herkomst onbekend is. Hierbij het gedeelte dat over Noordwijk gaat.


De villa's in het park 'De Bréloft' kwamen hier al eerder ter sprake in de beschrijving van villa 'Kembang'.


Dat is weer eens een heel andere puzel dan het zaterdag cryptogram....en de oplossingen erbij, mooi meegenomen! Veel week-end pleizier!