donderdag 3 oktober 2013

Ben Durr FF Niet Hoorrrrrr

Drie Oktober, het is weer zover. Leiden ligt en legt lam.....ben durr dus effe niet hooorrrrr! Voor alle andere in Leiden geboren Noordwijkers en overige allochtonen een impressie van de viering. Dit jaar te beginnen in 1837, om de optocht kort en zonder gaten te houden, met het "Ontzet der Stad Leyden"een geschiedkundig toneelspel in de Leydsche Schouwburg voorzien van veel herrie en effecten, lekker Leidsch!  Gevolgd door een zwaan in de gracht met mevrouw Dieben tussen het gevleugelte.
Plotselinge regenval is niet te voorkomen maar het vallen van serpentines of confetti moet ter voorkoming van ongelukken ten strengste worden verboden. Mag niet - moet niet!
...En plotseling in 1936 wordt het gouden jubileum van de Drie October Vereeniging gevierd. een bescheiden blik op de tentoonstelling in de Lakenhal.