vrijdag 25 oktober 2013

Op Noordwijks Strand

Misschien is het u ook opgevallen in de afgelopen periode. of zeg maar liever jaren: Er wordt aan de weg gewerkt: maar de reeds in 1911 gewenste goede verbinding tussen Den Haag en Noordwijk laat nog heel wat te wensen over.....maar het goede nieuws....Noordwijk's strand loopt toch wel vol op warme zomerdagen, zelfs in deze herfst blijft het dagelijks een drukte van belang.
Ach en in de stille wintermaanden is daar de droom van een Noordwijk -"veel ydillischer dan Scheveningen. Niet alleen treft men ginds niet het mondaine aan, dat men hier vindt, maar het strand is te Noordwijk veel meer ongeschonden, en veel fraaier, dan te Scheveningen., terwijl dáár de aanleg van het complex der badplaatsgebouwen veel minder "geschäftmäszig", veel minder kazerneachtig is dan hier, om er nog maar van te zwijgen, dat de ligging van Noordwijk op de duinen veel aardiger en lieflijker is dan de ligging van Scheveningen, dat zo goed als geheel op afgetrapt en afgegraven duin is gebouwd." Schone vooruitzichten voor een verre toekomst.....spreek u nader in 2111!