dinsdag 5 maart 2013

Floris Verster en Puik en Duin

Soms wil je mensen bedanken voor iets leuks dat je krijgt. Zoals in dit geval Geek Slats voor de volhoudendheid waarmee hij op zoek ging naar het verhaal van August Op den Laak, schoolmeester in Noordwijk die het onder 't  pseudoniem L.E.O. publiceerde met de titel 'Aan het Noordzeestrand'. Het speelt zich af op en rondom de boerderij Puik en Duin in Noordwijk!  Al-heel-lang verdwenen, alles wat er van rest is vandaag te zien...wat polletjes sneeuwklokjes tussen het kreupelhout en de foto's van het Regionaal Archief in Leiden. In de novelle belicht de schrijver de romance van de kunstschilder Floris Verster met een meisje uit het dorp, vriendin van de pachter van de boerderij 'Puik en Duin' en u zult het met uw blogger eens zijn, de in zijn schilderij afgebeelde woning zou heel goed eens die boerderij 'Puik en Duin' kunnen zijn; zelfs de was wappert aan hetzelfde lijntje....en tot slot excuses aan Geek Slats.....heb het nu pas gelezen! Maar de moeite waard!