donderdag 14 maart 2013

Leo Klein Diephold

Dit is vast niet de scene uit het toneelspel: "Julius van Sassen",

hier in schilderachtige kleedij, harmonieerende met de goed verzorgde stoffage van het toneel die  Leo Klein Diepold inspireerde tot het schilderen van deze Noordwijkse visser.  Het werd een latertje die avond...na de pauze die om half elf begon, werd nog de klucht gebracht: 'Jochem Stumpel als Koning Herodes', dolle pret daar voor die lieden van de Bloemistwerkliedenbond, maar mijn Opa, die in het land werkte, moest altijd al om half zes beginnen, zal het lachen hem tegen die tijd wel zijn vergaan!
Ook S. Baron van Heemstra komt tenslotte, vereeuwigd door Klein Diepold in de Gemeentelijke Raadszaal te hangen. Applaus!
Het vergaat hem zoals het grote meesters vaak vergaat...zijn werk wordt gestolen...gevalletje van typisch jammer! En verder; over Leo Klein Diephold  in Noordwijk zijn nog wel honderden afleveringen te vullen.
Nu maar weer even stop. We moeten nog wel  even doorzoeken naar zijn sterfdatum,  heb ik nog niet terug gevonden...heeft u die misschien? Krijgt u een eerder huwelijk van hem van mij in ruil ervoor terug!