vrijdag 29 maart 2013

Noordwijkse Duindoorn Vijgen

Goede Vrijdag! Een Noordwijkse Duindoorn Vijge Boom.Heeft u er al één in de vensterbank staan? Heb er nog geen ontdekt. Jan Kloos maakt zich anno 1921 nog zorgen  om de gewoonte te Noordwijk om jaarlijks op Goede Vrijdag -vandaag dus- de kinderen vijgen te laten plukken van duindoorns."Want van de doornen vergadert men geen vijgen" leest hij in zijn bijbel. Beter de schuld te geven aan de Romeinen die ter ere van de start van hun burgerlijk jaar voor hun god Janus  een feest vierden met de meest grootse en rijke  offeranden, maar het gewone volk moest zich behelpen met vergulde takken waaraan vijgen of dadels waren geregen. Het mag als een naklank van het heidense nieuwjaarsfeest worden beschouwd maar als godsdienstig gebruik "ten enenmale te verwerpen"! Zegt Jan Kloos.
 Noordwijks Volksleven:  A. Bicker Caarten

NB: Heeft u misschien belangstelling voor een stekje van de Noordwijkse Duindoorn Vijgeboom zodat u volgend jaar in de gelegenheid bent deze eeuwenoude traditie nieuw leven in te blazen  neem dan in de loop van 2e Paasdag even contact op met uw blogger : noordwijksevillas@gmail.com !