zaterdag 29 maart 2014

Hoe Jan Zeegers Zegevierde [1924]

Ook in 1924 staat Noordwijk weer in het teken van de sport. De Koninklijke Nederlansche Athletiek Unie organiseert een wedstrijd.  Opnieuw vindt er een spannende Veldloop plaats en opnieuw gaat  de Amsterdamsch athleet Jan Zeegers, voor de tweede maal, als winnaar van de nationale veldloop met de van Limburg-Stirum-Beker aan de haal.


De uitslagen heeft u hier al eens eerder te zien gekregen, maar voor hen die kort van geheugen zijn, nog even een opfrissertje .