dinsdag 18 maart 2014

Patrimonium Noordwijk, Anno 1919

Ze zijn verdwenen, de huisjes gebouwd voor de Vereenigde Noordwijksche Woninbouw Patrimonium naar het ontwerp van de architect W. Fontein van een honderd jaar geleden. Recent zijn er moderne huisjes voor in de plaats gekomen zoals ook de vissersgezinnen die ze merendeels bewoonden uit de gemeenschap zijn verdwenen en vervangen door de jonge gezinnen uit het computer tijdperk. Hier nog een terugblik op hoe het was. Hoe het geworden is? Stuurt  u de plaatjes maar toe en vertel er uw verhaal bij.....
Vereeniging Noordwyksche Woningbouw Patrimonium Anno 1919