vrijdag 28 maart 2014

Noordwijk Sportief [1922]

 Na al die Amerikaanse Glamour, vandaag maar weer eens gewoon doen. Beetje sportief ook: Partijtje golf, Noordwijksch-Veldlopie, Open sabelwedstrijdje, u weet wel, gewoon een paar van die hele gewone dingetjes...............
De revue der sporten jrg 16, 1922, no 2, 13-09-1922

Noordwijk was Zondag jl. wel de sportplek bij uitnemendheid in ons vaderland. Er vonden toch wedstrijden plaats op Golf-, Athletisch en Scherm-gebied. Onze eerste illustratie op deze pagina toont den Golfwedstrijd om het Open Kampioenschap van Nederland. Men ziet op die kiek Jhr. Michiels van Verduynen in actie. Op de tweede foto is de start voor den Noordwijkschen Veldloop afgebeeld.
Ook op deze bladzijde publiceeren wij nog eenige snapshots van de Sportwedstrijden te Noordwijk. De lezer ziet vooreerst de winners in den Veldloop, nl. v.l.n.r. Brouwer, derde, v. d. Hove, tweede geplaatste en Krol. den triumfator.
Daaronder een foto van de Schermkampen. Men ziet de HH. de Jong en Nederpelt in actie.
Tenslotte een groep van de deelnemers aan den wedstrijd om het Kampioenschap Sabel.