maandag 31 maart 2014

Nederlandsch Olympisch Comite 1923

De heer C. Punt, Villa Kleine Zandberg te Noordwijk aan Zee, wordt in 1923 tot lid van het N.O.C. aangewezen. Al eerder kwam de Villa Kleine Zandberg bij de Noordwijkse Huizen in de belangstelling . Niet te verwarren met Villa Zandheuvel !