donderdag 13 maart 2014

Hofstede Peterhof

U kent hem al, Jacob van Tricht schoonzoon van Pieter Groeneveld. Hij huwde op 5 juni 1833 de mooiste bloem uit de kruidentuin van Pieter Groeneveld, zijn dochter Catharina Johanna. Uit dit huwelijk werd op 3 mei 1834 zoontje Johannes Pieter geboren, reden voor Jacob zich als zelfstandige te vestigen in de door hem in de Bronsgeest aangelegde hofstede "Peterhof"' waar met de naamgeving zowel schoonvader alswel zoon kunnen zijn vernoemd.


Jacob van Tricht doet de fraaie buitenplaats aangelegd met tuingrond en Engelschen aanleg, alsmede percelen boschland en bouwlanden op een publieke veiling van 21/28 januari 1875 van de hand aan mr. Frederik Reinhard Crommelin, griffier bij het kantongerecht te Noordwijk, voor f 50.583,-- en de overige landerijen aan Johan Gerard van Parijs, architect, en Marcelis Paardekooper, bloemist, gezamenlijk voor f. 16.600,--. In 1900 is de heerenhuizing afgebroken en van haar materiaal een groep huizen gebouwd tegenover de korenmolen ( Nieuw Peterhof).  De heer van Tricht overleed alhier 7 januari 1878. (uit Jan Kloos, Noordwijk in de Loop der Eeuwen, blz. 396).
Eenzaam overgebleven en uiteindelijk toch gesloopt restant van de bijgebouwen van de Hofstede "Oud"Peterhof.