vrijdag 17 april 2015

De Competitie, Noordwijk 17 april

De superslanke Weense modellen van de modeshow in het Casino van Noordwijk hebben niet te klagen over belangstelling van het niet betalende publiek dat hoog boven aan het duin in stilte meegeniet van het uitzicht op de elegante vertoning. (Telt u er ook 5? )De voordracht door de elegante verschijningen krijgt een magere recensie in het Amsterdamse verslag van AD INTERIM over de te dier Stede gehouden voorstelling:
"Men heeft daar in 't Centraal Theater  Weener modes (die tusschen twee haakjes in niets van andere modes verschillen), laten demonstreeren door Weener mannequins. Ai my, hoe bleek en magertjes zagen die Oostenrijksche meiskes. Te zeggen dat zij slank waren, is een kwalificatie die alleen met een beroep op de hoffelijkheid te rechtvaardigen is. "Je zou ze liefst eens veertien dagen lang willen mesten," hoorde ik een goedige Hollandsche schommel in den foyer verklaren. En al was de woordkeus misschien een beetje vulgair, de manier waarop het werd gezegd, liet aan hartelijkheid niets te wenschen over. Zoo en niet anders hebben trouwens honderden huismoeders hier in Amsterdam en bij u in 't Gooi en overal elders in den lande geredeneerd, toen zij de uitgehongerde Oostenrijksche kindertjes en de afgemagerde Duitsche jongens en meisjes koesterden en verzorgden op haar gullen, echt Hollandschen aard. Gij moet er de Duitschers over hooren, als gij u, als Hollander, manifesteert, die er nu eens niet op uit is in het verarmde land koopjes te halen, maar geen ander reisdoel heeft dan te genieten van de natuurtafereelen die, alle valutamisèrc ten spijt, ons doen beseffen, dat Duitschland toch wel rijk gezegend is. Maar nu kom ik op het gebied der reisbeschrijvingen en daarvan werd in mijn tijdelijke opdracht niet gerept, reden waarom ik haastig mijn vulpen inschroef. AD INTERIM. "
 

Speurt u nog even verder in de zoekbalk naar 17 april? Genoeg leuke onderwerpen zoals het interieur van het Strandhotel.....Wanneer komt het ontwerp voor het nieuwe Strandhotel Noordwijk van de tekentafel......luxe en kleinschalig, beetje BOETIEK, net als Vesper, lekker leuk.....en dan voor avond vermaak naar Nap de la Mar ( type zijn naam in de zoekbalk en je krijgt Piet van der Hem......) in het Casino.....Noordwijk: Steeds Leuker!