woensdag 22 april 2015

De Competitie, Noordwijk 22 april

 Sport in beeld jrg 4, 1928, no 26, 26-06-1928: Joueur de Tennis (W. Tilden)", de, wat tennis-houding en slag aangaat, prachtige caricatuur van den Haagschen schilder Willy Sluiter, welke teekening een der meest geslaagde van de tentoonstelling is.
Een afspraakje met Willy Sluiter, wat een prachtig vooruitzicht, helaas,  voor het heden wordt het een onmogelijke zaak. Een terugblikken in de tijd is het enige dat overblijft en een blijven zoeken naar een spoor van Sluiters in Noordwijk. Hij moet daar toch op een minder zonnige dag in een van zijn Katwijkse zomers over het strand terecht zijn gekomen, misschien een borreltje gedronken in een oude  óf een moderne strandtent en vervolgens zijn kleine zilveren aquarelbox uit de borstzak hebben gevist en een impressie op zijn kladblok hebben geschetst van de Noordwijkse zomer. Maar dan - de aanhouder wint: uiteindelijk is het dan toch gelukt: met de schets van W. Tilden.
De tennisser. U kent alle tennisverhalen over de wedstrijden op de Casinobanen ook wel en Big Bill Tilden was wel één van de grootste attracties op de tennistournooien in Noordwijk. Dus, al is het misschien maar eenmalig geweest. Willy Sluiter was beslist die dag aanwezig op de tennisbaan. (Hopen er maar op in ieder geval)!  Willy Sluiter wist zijn grenzen wel te verleggen!  De man is overal geweest, de hele wereld over, een kleine samenvatting in dit schetsboek, zo ongelooflijk fris, talentvol en vrolijk, je kunt er van blijven genieten. Wat hij al heeft gemaakt, het aantal is ontelbaar! Kalenders, boekillustraties, posters. schilderijen in olie- of waterverf, krijt, pastel ach verzin maar iets, er is altijd wel iets van de hand van Willy te vinden om dan tenslotte terug te komen in de blog van 22 april 2012 en leest u het volgende:Met de  NOORDWIJKSE BALLENJONGENS in gezelschap van Big Bill maakte u al in 2013 kennis.
Big Bill Tilden met zijn ballenjongens op de banen van het Casino te Noordwijk aan Zee met villa Klein Zwitserland op de achtergrond.
 U zou uw blogger heel erg blij maken met het mailen van de namen van deze jongens, hoor het graag !! noordwijksevillas@gmail.com
"Ben even een dagje naar zee. Een snipperdag als het ware. Afspraakje met Willy Sluiter. Hij is toch zo'n leuke vent. Kijk maar naar de plaatjes. Beetje zon erbij en dan wordt het een dag van enkel maar genieten! Groeten van Willy en mij!"

VISSCHERSVROUWEN.
Dan op zoek naar meer verhalen. De tijdschriften uit zijn tijd prijzen hem om al zijn talenten.  Lovende recensies en veel tentoonstellingen zoals die van "Volendam in het Panorama. Willy Sluiter-Maurice Sijs- Charlesvan Wijk.'
November 1916. Dat figuurstukken gezelligheid geven aan een kamer of een salon, kan men in de kunstzaal van het Panorama gedemonstreerd zien. Daar is het op het oogenblik — wat men kan noemen: een gezellige tentoonstelling. Willy Sluiter heeft er Volendamsche visschers en visschersvrouwen, Charles van Wij k eveneens, en Maurice Sijs heeft Volendamsche haven- en strandgezichten, zeestukken met figuur in beeld gebracht, en dat maakte dat er in de fraai verlichte zaal een levendig en kleurig geheel is tot stand gekomen. De drie kunstenaars, hoe verschillend ook, komen niettemin goed bij elkaar, zoodat het niet „rammelt", zooals op zooveel andere groepententoonstellingen, en toch is er afwisseling, men wordt geboeid door de variatie in de komposities der drie zoo persoonlijke inzenders. ( Op de hoogte, 1-1-1916)

PAARDEN IN BARCELONA.
Doch om nog andere reden is deze tentoonstelling belangwekkend: men vindt er Sluiter's nieuwste werk: van 1908 en 1909, — schilderijen en pastels die aantoonen dat hij nog wel wat anders kan dan vlotte schetsjes maken.
Een verbazend knap schilderij is b.v. het bijna levensgroote „Paarden met anker". Het is een museumstuk dat menigen wand een sieraad zou zijn. Dordrecht kocht onlangs zijn te Barcelona bekroond schilderij. Het komt mij voor dat deze Paarden niet onder doen voor het in het Dordtsche museum aanwezige werk. Vooral de beide rossen zijn zéér knap gedaan; voortreffelijk zijn zij van bouw, en levendig is de achtergrond die gevormd wordt door de zee waarin eenige schuiten liggen te dobberen. Ook zijn „Vischafslag" — een door Sluiter reeds vroeger geschilderd onderwerp — is vol realiteit. Wat is het mooi van kompositie en hoe is het bewegen der figuren goed weergegeven ! (De kunst; geïllustreerd dagblad voor tooneel, muziek, beeldende kunsten, bouwkunst en kunstnijverheid, letteren, tentoonstellingen, kinematografie enz. jrg 1, 1909, no 69, 22-05-190922-05-1909 ).

MORKS' MAGAZIJN.
De heer C. Harms Tiepen behandelt in de December-aflevering van „Mork's Magazijn" de kunst van Willy Sluiter. Sluiter werd in 1873 te Amersfoort geboren, liep het gymnasium af en bezocht daarna de Akademie te Rotterdam. Toen vestigde hij zich in Heeze en later in Zwijndrecht. Hierop volgden Scheveningen en eindelijk Katwijk (1901). Daartusschen reisde hij veel in het buitenland. Waar hij met pastel het fleurige, zonnige zocht, hield hij als olieverf-schilder er van, zijn figuren te zien tegen een grijze lucht, hield hij van transparante blauwen, vlakke paarsen en koele grijzen, kortom van een deftige soberheid. Langzamerhand veranderde dit, en in 1910, in Laren, beginnen zijn schilderijen zoo van kleur doorklonken te worden als zijn pastels al waren. Als portretschilder heeft Willy Sluiter Teeds grooten naam en vooral om als zoodanig meer te kunnen werken, vestigde hij zich onlangs in den Haag.