zaterdag 15 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 15 augustus, Maria ter Zee en de Kosterwoning


Vandaag  15 augustus 2015 wordt  in het Rooms-katholieke geloof  het feest  van Maria-Hemelvaart gevierd. Vele jaren geleden op die dag aanwezig in  Valencia verbaasden wij koele noorderlingen  ons over de enorme mensenmenigte die die viering daar op de been bracht. Een indrukwekkende processie met het met rozen gesierde beeld werd uit de  kerk gedragen en daarna weer na vertoning aan den volken naar binnen gedragen. Zo groots is de viering in Noordwijk niet. Wel een mooi moment om weer eens terug te blikken op die kleine kerk aan de zeeweg, Maria ter Zee. Sober en licht van indeling, misschien een mooie dag om  er eens binnen te kijken,
Weer terug van het kerkbezoek doet u gezellig een  bakkie en vertelt uw kleinkinderen of achterkleinkinderen het verhaal van de Kapel in het Langeveld, stormen en vergane schepen doen het goed bij de jongsten.......fijne zondag wordt u gewenst!

Oh God daar vertoont zich bij wijle een Galjoen.
De eelmenten staan eindloos verbolgen.
Daar rijst het en zweeft het voor een oogwenk op ‘t nat,
dat 't zinkend in bruischende vlokken bespat, 

en schijnt door de afgrond verzwolgen. 
Weer rijst het! daar knielt op 't verdek des Galjoens,
een eedling met siddrende leden
't Gelaat met een huivrige doodskleur bedekt,
de handen zoo smeekend ten hemel gestrekt
die lijdt door zijn dringende beden. 

Maria, Maria o, Sterre der zee!
Bid Jezus uw Zoon om erbarmen:
Ach, red me uit den afgrond van ’t woedende Meer,
'k Sticht eene kapel dan, U Moeder, ter eer.
Maria wil mijner ontfermen……