maandag 31 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 31 augustus

 Botto Wiglius Schultetus Aeneae

Het is geen onknappe kerel die de blog  vult van 12 september 2012  als de schrijver van de aanklacht tegen de burgemeester van Noordwijk.  Het is zijn geboortedag, 31 augustus 1844....Het is misschien al lang geleden.......toch nog maar een keertje ter herinnering......

Botto Wiglius Schultetus Aeneae wordt op 31 augustus 1844 geboren te St. Jacobiparochie. Hij blijkt in zijn latere leven kampioen te zijn in het schrijven van ingezonden brieven aan de Media en er zelfs hele publicaties aan te wijden. Hij is ook zeer verbolgen over het gedrag van den burgemeester van Noordwijk, mr. H. graaf van Limburg Stirum, door de auteur betiteld als "Een ridder van de droevige figuur".
Schultetus Aeneae, dan arts in Noordwijk en de burgemeester aldaar Van Limburg  Stirum maken elkaar het leven zuur;  de issue is de benoeming van een al dan niet rooms-katholieke gemeente-geneesheer te Noordwijk (dr. J. van Nes). Aeneae beschuldigt de burgemeester van despotisme. De burgemeester beschuldigt Schultetus Aeneae van chantage. In 1888 vertrekt Schultetus Aeneae uit het dorp en vestigt zich in Den Haag. Daar houdt Van Limburg Stirum  tegen dat Dr. B.W. lid kan worden van societeit De Witte. Meer genoemde hoofdpersonen zijn: dr. Kervel, E. de Groot, mr. Pape, mr. W. Thorbecke, mr. Vaillant. Zo wordt dan het gedrag van den Burgemeester van Noordwijk Mr. H. Graaf van Limburg Stirum gebracht voor de Rechtbank der Publieke Opinie!


In een uitvoerig adres onderwijst hij de Raad der Gemeente op het nadelige van het vervoeren van lijken van de ene begraafplaats naar de andere. De Raad houdt zich op de vlakte en gaat over tot de orde van de dag.
Hieronder één voorbeeld van een publicatie, de overige honderd worden u voorlopig nog eventjes bepsaard.