zondag 16 augustus 2015

De Competitie, Noordwijk 16 augustus

Diepe, diepe treurigheid, en dan is niet de hier vertoonde straat onderwerp van rouw. De treurnis richt zich op het diep droevige ongeval waarbij de vader en zuster van Jetje van der Schalk om het leven komen.

Het is beslist niet de foto van deze fraaie Noordwijkse Straat: de Henriette Roland Holststraat genaamd, die tot deze al op 16 augustus 2010 vertoonde treurigheid aanleiding gaf.....het is het hartverscheurende ongeval dat de vader en het zusje van Noordwijks Jetje van het leven beroofde. Zal nog eens verder voor u zoeken Het noodlot slaat toe op de Beestenmarkt te Leiden. Lees meer over de toedracht van het ongeluk De slachtoffers worden per lijkkoets huiswaarts gevoerd.
"Een dier lijkwagens van Noordwijk en daarin vond het stoffelijk overschot van wijlen mr. Th.W. van der Schalk een plaats, wiens koetsier, die aan het droevig ongeluk was ontkomen, nu de voor het voertuig gespannen paarden stuurde en dus de zware taak vervulde zijn meester dien hij op zoo menigen aangenamen rijtocht had vergezeld naar zijn laatste rustplaats te voeren." Daarna de lijkkoets met het lichaam van de 20 jarige dochter.

Heeft de goede man een voorgevoel gehad? Hij zoekt een dienstje voor de Koetsier:


donderdag 18 oktober 2012

Notaris van der Schalk
Het is Notaris van der Schalk, bewoner van het sjieke Lindenplein in Noordwijk-Binnen,  die zijn alleszins bekwaam koetsier in de verkoop doet. Tegen 1 mei zoekt hij voor zijn dienstige dienaar een nieuw werkadres. Die eerste mei zou van belangrijke betekenis blijken in het leven van zijn kleindochter Henriette, hetgedicht van Gorter  met die titel was een inspiratie voor haar schrijverschap. Op 7 oktober 2012 herdacht Noordwijk haar zestigste sterfdag. Moge het werk van Henriette Roland Holst-van der Schalk een lang leven beschoren zijn!

donderdag 7 maart 2013


De Meisjes van het Lindenplein


Een plaatje van het Lindenplein te Noordwijk Binnen met een knappe jonge dame naast de dorpspomp. De dame komt me bekend voor! Een wandeling door Blog Noordwijkse Huizen  brengt mij bij de Lindenhof  de residentie van de familie van der Schalk het huis waarin de schrijfster Henriette Roland Holst -van der Schalk haar jeugd doorbracht. Leest u de geschiedenis van het mooie huis nog eens over, het is beslist de moeite waard.