maandag 7 september 2015

De Competitie, Noordwijk 7 september

 Na alle pracht uit de Noordwijkse Molenstraat waarvan u hier in  het weekend heeft kunnen genieten, vandaag heel andere  koek........Uw zienswijze wordt gevraagd! Een huis aan huisblad viel op de deurmat...Noordwijkse Huizen blijft neutraal.....aan u de keus of u wel of niet gevolg wil geven aan de roep van "Platform ons Noordwijk".....uiterste reactie datum 15 september 2015,  dus dinsdag over een week. Lees eens aandachtig en bepaal uw eigen standpunt.......bent u in ieder geval op de hoogte!
Bent u op de hoogte, toevallig ook het onderwerp van de eerst genoemde zienswijze......bouwen niet hoger dan de vuurtoren... om te voorkomen dat het Vuurtorenplein gedoemd wordt in sombere schaduw voort  te leven....behoud Klein Duimpje en Roodkapje.... maar wees eens eerlijk,  wie gelooft er nog in sprookjes......toch verdient het Vuurtorenplein in haar jaren vijftig architectuur tot monument te worden aangewezen.....zoek er de hele Noordzeekust maar op na..........nergens zo'n beeldbepalend iets te vinden. Dat is dan mijn  zienswijze met Janus lachend  op de achtergrond......15 september is de deadline.....! Nog even ......
Hoe is het eigenlijk afgelopen met de huis aan huis Gemeentelijke Campagne voor uw zienswijze op de herinrichting van de Koningin Wilhelmina Boulevard? Geen belangstelling? Heeft Noordwijkse Huizen wel? Al is het alleen  maar naar de kosten.....wat heeft die grap nu gekost? Briefjes bedenken en uitvoeren en bezorgen.......clubje ambtenaren onder leiding van een externe deskundige, vaak ook nog van interne afkomst die de spaarzame reacties moeten determineren naar mogelijk aanwezige bruikbare elementen....en wat is er gebeurd met die dure exclusieve natuurstenen die luttele jaren geleden werden geplaveid en die ter bescherming tegen gure  weersomstandigheden onder de  dekzeilen van partytenten werden neergelegd. Was heeft dat wel niet gekost....en het bureau dat destijds werd ingehuurd om de plannen te maken en te realiseren....Wat kost het en hoe lang doe je er mee en kan het ook wat minder.........was een regel bij moeders thuis bij de aanschaf  van duurzame middelen.......handhaving van die zienswijze zou de  burgers een riante besparing op gemeentelijke belastingpenningen geven. Nu nog een nieuwe naam  voor de  op te richten partij  "WKHEHLDJEMEKHOWM". Want deze bekt niet!