dinsdag 8 september 2015

De Competie, Noordwijk 8 september

Algemene begraafplaats van Noordwijk in Noordwijk

Graf Begraafplaats
Oude Zeeweg 32 
2202CG Noordwijk 
Zuid Holland
Bouwjaar: 1829
Architect: Salomon van der Paauw

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


De algemene begraafplaats van Noordwijk is in 1829 aangelegd door aannemer Timotheus van Paddenburg uit Warmond naar een ontwerp van Salomon van der Paauw, stadsarchitect van Leiden. In 1931 werd de begraafplaats aan de noord- en westzijde uitgebreid met terrassen in de duinen. Omschrijving Het oudste gedeelte van de begraafplaats bestaat uit een ommuurd nagenoeg vierkant terrein met één rechte hoofdas (noord-zuid). In de duinen aan de noord- en westzijde gemetselde terrassen Vanaf het toegangshek loopt in noordelijke richting een door bomen geflankeerd grindpad met een dwarsas in westelijke richting. De paden geven toegang tot de trappen die de terrassen ontsluiten. Het muurwerk en de trappen van de terrassen zijn uitgevoerd in rode baksteen, de optredes zijn afgedekt met vierkante rode tegels. In het midden van de westelijke terrassen een halfronde gemetselde trap. Waardering De eenvoudige vroeg negentiende-eeuwse aanleg van de Noordwijkse begraafplaats is, in combinatie met de specifieke terrassen uit 1931, van algemeen belang wegens cultuur- en (tuin)architectuurhistorische waarde vanwege de zeldzaamheid en de redelijke mate van gaafheid.

Ook vandaag  wat mooie plaatjes  voor u opgezocht. U heeft ze als eens eerder gezien al het goed is,  maar toch, telkens weer is er de vreugde van het weerzien. De zanderij, kortweg de naam die werd gegeven aan alle werkzaamheden om de duinen te egaliseren. Boven het landschap en on  derde mannen die het werk  moesten doen. Hard werk, zwaar werk....lange dagen met lange werkuren,  zes volle dagen in  de week......en het begrip snipperdagen ontstond pas in de jaren zestig van de vorige eeuw....De harde werkers graven de grond af  van wat de Algemene Begraafplaats aan de oude Zeeweg zou gaan worden,  bijzonder akelig idee, min of meer je  eigen graf graven....

De Oude Zanderij

U heeft hier al eens eerder genoten van de jeugdbelevenissen van uw blog-writer  vandaag gaan we verder in het kader van de OPEN MONUMENTEN dagen. Kan zelf ook wel een kleine restauratie gebruiken. Kom u vast wel ergens tegen in Noordwijk, te voet of te electrische fiets. Maar in het kader van herinneringen....van deze weet uw blogger weinig meer. Dat van die gewonden en zo... en van die taxi al helemaal niet. Gewonden ook niet, lijkt mij trouwens wel heel sterk overdreven, beetje katerig is misschien de juiste omschrijving. We werden uit dat bollenland te voet afgevoerd naar het politiebureau dat practisch aan de overkant van 'het plaats delict' was gelegen. Daar hebben we toen heel lang moeten wachten op de vader van de bestuurder, die nog heel wat moest regelen, voor hij in staat bleek iemand te sturen die ons op weg kon helpen...  Mooie auto die Chevrolet Impala, licht beschadigd aan de bumper, viel nog alles mee,...  maar twee weken huisarrest was veel en veel minder...