vrijdag 18 september 2015

De Competitie, Noordwijk 18 september

Het Nederlandsch Golf Comité organiseerde op de Golfbanen te Noordwijk de eerste van een serie oefenwedstrijden ter verbetering van het spelpeil. Onze fotograaf slaagde erin, even voor den aanvang een aantal deelnemers te „knippen"
 Blijven we ook vandaag nog maar even sportief bezig  in  Noordwijk, weet eigenlijk niet of ik voor of tegenstander van de ambitieuze sportontwikkelingen moet zijn, kost wel een flinke smak geld natuurlijk maar brengt vast ook veel welvaart met zich mee...... Ze zien er niet  bepaald armlastig uit....de heren van  het Nederlandsch Golf Comité di zich hier vermaken   op de Golfbanen te Noordwijk.
Meer foto's van dit sportevenement. Allereerst de heer Kerkhoven en daaronder de heer Salberg in actie.



Hierbij nog wat beelden uit een voorgaande aflevering van Golf in Noordwijk door Noordwijkse  Huizen.......en u kunt er nog  veel meer vinden......

Sport in Noordwijk: Golf

Het is de Heer Ernest Cremers die Noordwijk in de twintiger jaren van de twintigste eeuw op de sportieve wereldkaart zet......standbeeldje is wel verdiend....of het golf, badminton, tennis, schermen of Internationale Veldwedstrijden voor Cocker Spaniels betreft, welke sport dan ook, altijd wel trekt hij mensen naar de badplaats. Mooi werk! Zoeken weer zo'n figuur, bouw aan een actief publiek: Noordwijk Sportief.

De Noordwijkse Golfclub

U bent al helemaal op de hoogte van het wel en wee van de beginjaren van de "Noordwijksche", maar altijd weer leuk om nog eens aan die beginjaren te worden herinnerd.
A. Eyken, de enthousiaste Secretaris, van de Noordwijksche
"Over de Noordwijksche Golf:
Het was in 1913, toen een 4-tal golfliefhebbers, de heeren W. T. van Heukelom, L. Graaf v. Limburg Stirum, E. Cremers en F. J. J. Cremers, besloot in de Noordwijksche duinen een 9 holes golfcourse aan te leggen. Het maken van een sea-side links was nog onbekend bij onze Hollandsche landbouwarchitecten en ingenieurs en wij zullen hier niet uitweiden over de moeiliikheden die overwonnen moesten worden bij de uitvoering van dit werk. Langzaam en na lange proefnemingen, voorgeschreven door een reeks raadgevers, ontwikkelde zich in de Noordduinen van onze schoone badplaats een 9-tal banen, waarop men rustig en prettig het golfspel kon beoefenen.
Het was in 1923, toen de oprichters hun werk en bezittingen vrijwillig overgaven aan een comité, waaruit de Vereeniging „Noordwijksche Golfclub" ontstond. Onafscheidelijk aan deze vereeniging zijn de namen van de vier vorengenoemde heeren verbonden.
Drie jaar later in 1926, was het voornamelijk door het doorzetten van ditzelfde viertal, dat de inmiddels tot bloei gekomen vereeniging de links tot 18 holes uitbreidde.
Op de daartoe gehouden gedenkwaardige vergadering durfde de tuinarchitect H. Copijn, als eerste Hollander het geheele nieuwe werk aan, een werk, waarin hij de firmanaam tegenover geheel golfend Nederland in de waagschaal stelde. Uitgevoerd volgens het plan van den Engelschen golf-architect S. H. Colt, die reeds bij meerdere golflinks in ons land zijn plannen zag uitgevoerd, konden — na een nat najaar 1927 — de nieuwe banen in het voorjaar 1928 geopend worden.
Helaas de vreugde duurde kort: een droge zomer, gevolgd door een strengen winter, vernietigde het gras bijna geheel. Opnieuw kon begonnen worden en na buitengewoon groote geldelijke offers voor een algeheel herstel der banen stond in het voorjaar van 1931 de Noordwijksche Golfclub geheel verjongd gereed om hare talrijke binnen- en buitenlandsche bezoekers te ontvangen.
Wie onze Golfcourse bezoekt, zal een landelijk clubhuis vinden met eenvoudig, doch gezellig intérieur: eerst de banen dan het clubhuis is het parool! Wie eenmaal op deze golfcourse gespeeld heeft, keert er terug, want men speelt in een prachtige omgeving, wier kleurenpracht van de hooge tees bezien, telkens weer bewondering afdwingt.
Nog een bijzonderheid van de course is de ondergrondsche besproeiing van één green en 10 tees: economisch en practisch! Een succesvol werk!
Gering is het aantal verzorgers der course, klein is het aantal leden, maar wij vertrouwen dat vele golfers de intieme links van Noordwijk komen bezoeken."

De Competitie, Noordwijk 6 juni


Een prachtige uitvinding deed  men op de Noordwijksche Golfbaan.....daar vervaardigden zij in nieuwe  broeicellen....MEST! Daarom, voor   u ook nog maar even in  de  herhaling! 

Vandaag gaat u er op uit. Naar de Noordwijksche Golf. Lekker windje door de blonde haren, beetje pommade in de snor en sterren maar. Gelukkig is het minder heet dan op het toernooi van gisteren, toen er heel wat mensen met een zakje ijs op het hoofd weer tot optimale gezondheid moesten worden teruggebracht........maar even  naar  die een uitvinding van lekker lang geleden: echt de vernieuwing komt uit Noordwijk.  Daar - hoe bestaat het- vervaardigen ze zelf - uit afval-  de mest voor de terreinen van de Noordwijksche Golfclub. Kijk naar de die broeicel, het ei van Columbus! Daar is een leg-kippen-farm- nog een beginneling bij.  En wie is dat schattige - inmiddels negentig jarige- peutertje op de prent........let op gast! Noordwijkse Huizen komt eraan. FORE!