vrijdag 11 september 2015

De Competitie, Noordwijk 11 september


Hij is hier, in de elegante badplaats Noordwijk op 9 augustus 1930, maakt een kore rondrit door de beide  dorpen  en gebruikt dan de lunch  in  Grand Hotel Huis ter Duin om vervolgens zijn wereldreis voort te zette: Prins Nobuhito Takamatsu, 3e zoon van keizer Yoshihito en keizerin Teimei van Japan,   de jongere broer  van keizer Hirihito en  oom van de huidige keizer Akihito. Takamatsu trouwt op 4 februari 1930 met Kikuko Tokugawa, geboren op 26 december 1911 dochter van de laatste shõgun van Tokugawa. Het jeugdige echtpaar vertrekt vervolgens op wereldreis........
Het is een vol programma dat het prinselijk paar te wachten staat in hun reis rond de wereld. Een mooi beeld geeft het bezoekprogramma aan Nederland met als hoofdbestemming de lunch in Huis ter Duin op 9 augustus 1930, voorgezeten door burgemeester  Van de Mortel.

LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN PRINS NOBUHITO  TAKAMATSU. Zijn reisplan.
De Japansche Zaakgelastigde, de heer Ohtaka, heeft Woensdagmiddag drie uur ten zijnen huize aan een aantal journalisten een theepartij aangeboden. Ruim twintig journalisten hebben van deze uitnoodiging gebruik gemaakt. De Nederlandsche Journalistenkring was vertegenwoordigd door hun vice-voorzitter. den heer Dekking.
Op deze theepartij heeft de Zaakgelastigde mededeelingen aan dc Pers verstrekt omtrent het reisplan van Prins Nobuhito Takamatsu, den Japanschen Prins, die binnenkort, vergezeld van zijn gemalin Prinses Kikuko, ons land zal bezoeken. Ook verstrekte hij een levensbeschrijving van den Prins en werden de portretten van den Prins en Prinses uitgedeeld.
Omtrent den levensloop van den Japanschen Prins werden de volgende bijzonderheden verstrekt:
Zijne Keizerlijke Hoogheid Prins Nobuhito, de derde zoon van wijlen Keizer Taisho, werd 0p,3 Januari 1905 geboren en nam in Juli 1913 den familienaam Takamatsu aan.
In 1911 kwam de Prins op de afdeeling lagere school van de school voor den hoogen adel en na in het laatst van Maart 1920 den cursus voor het derde jaar van de afdeeling middelbare school van deze onderwijsinrichting te hebben doorloopen, kwam hij in Mei van hetzelfde jaar op de Marine-academie. In Juli 1924 behaalde hij daar zijn einddiploma, waarna hij adelborst werd en eerst aan boord van Z. M.'s „Asama", later aan boord van de „Nagato" heeft gediend. Op 1 December 1925 werd hij onderluitenant der tweede klasse bij de Keizerlijke Japansche Marine en werd gedecoreerd met het grootkruis van de Chrysanthemum-orde, terwijl hij denzelfden dag werd overgeplaatst naar H. M.'s „Fuso", het volgend jaar naar de „Furutaka". Na de gewone cursussen van de Torpedoschool en de Marine-artillerieschietschool te hebben doorloopen, werd de Prins in 1927 overgeplaatst naar Z. M.'s „Hici". Hetzelfde jaar werd hij bevorderd tot den rang van onderluitenant der eerste klasse en bracht een bezoek aan Australische havens aan boord van de „Yakunio'' van het oefen-eskader. Na deze reis werd de Prins in Februari 1929 geplaatst op Z. M.'s „Waruna" en in September van dat jaar werd hij werkzaam gesteld bij den Generalen Marinestaf, waarbij hij nog in functie is.
Zijne Keizerlijke Hoogheid huwde Prinses Kikuko op 4 Februari 1930 .De Prins en de Prinses zullen Maandag 4 Augustus te 6 n. 5 n.m. aan het Hollandsche Spoorstation te 's Gravenhage aankomen, om hun intrek te nemen in Hotel des Indes. Dinsdag 5 Augustus maken zij een toer door 's Gravenhage en brengen zij een bezoek aan het Mauritshuis, de Ridderzaal, het Vredespaleis, het Huis ten Bosch en het Villapark in Wassenaar.Woensdag 6 Augustus gebruiken zij het noenmaal ten Paleize Soestdijk en brengen vervolgens een bezoek aan het Bureau van den Consul te Amsterdam.
Donderdag 7 Augustus wordt een bezoek gebracht aan Delft, waar de groote kerken, de graven van de Koninklijke Familie en van Grotius worden bezocht, alsmede de Delftsche Porceleinfabriek. Vervolgens gaat de tocht naar Rotterdam, waar het Stadhuis wordt bezichtigd, de Rotterdamsche haven en het Bureau van den Consul.
Vrijdag 8 Augustus. Bezoek aan de Marinekazerne te Den Helder, waarheen de Prins en de Prinses via Haarlem en Alkmaar gaan. In Den Helder wordt ook het Instituut voor de Marine bezocht. Daarna wordt een tocht gemaakt over de Zuiderzee en worden Volendam en Monnikendam bezocht.
Zaterdag 9 Augustus. Bezoek aan de Universiteit te Leiden, aan Noordwijk en de sluizen te IJmuiden.
Zondag 10 Augustus zijn de Prins en de Prinses de gasten van de Japansche Legatie. Maandag 11 Augustus. Bezoek aan Amsterdam. Bezichtiging van het Rijksmuseum, het Koloniaal Instituut, Diamantslijperijen, de Fokker-vliegtuigfabriek en Artis.
Dinsdag 12 Augustus. Bezoek aan Eindhoven ter bezichtiging van de Philips-fabrieken. Woensdag 13 Augustus. Vertrek uit 's Gravenhage.Tot slot nog  wat bezoeklanden uit het wereldreisprogramma:

België

Verenigd Koninkrijk

Polen


USA, Kersenbloesem in Washington D.C. 16 april 1931