vrijdag 4 september 2015

De Competitie, Noordwijk 4 september


Vandaag  op een dag met zoveel stortregens kun je rustig vaststellen,  het weer is om van te huilen. Komen die waterlanders ook goed van pas bij het verhaal over de kunstschilder Klein Diephold die een telg getrouwd had uit het geslacht Tappenbeck...maar....het huwelijk eindigt na een goede  12 jaren in een echtscheiding op 4 september 1918. U ziet, een treurige datum. Nog even een terugblik op enkele voorgaande blogs over dit echtpaar.De lieflijke villa die het echtpaar Leo en Ilse Klein Diepold-Tappenbeck aan de Pickéweg 2 in Noordwijk laat bouwen loopt bij de storm van 1911 ernstige schade op. Terwijl de kunstenaar zich op zijn schilderwerk stort, stort mevrouw zich met het zelfde vuur op haar huishoudelijke taken. Het valt het niet mee ieder jaar maar weer een vaardige hulp in de huishouding te verwerven. Mevrouw adverteert derhalve regelmatig in de krant. Of het aan het gebrek aan huishoudelijk hulp ligt of aan andere oorzaken maar aan het op 6 november 1906 gesloten huwelijk komt een einde door echtscheiding op 4 september 1918.woensdag 13 maart 2013

Friedrich Rudolph Leopold Klein Diephold


Het is zoals het hier staat: "Friedrich Rudolph Leopold Klein Diephold werd in 1865 in Dortmund geboren. In 1906 komt hij in Noordwijk waar hij trouwt met Ilse Tappenbeck. Hij laat er een villa ('Pirola") bouwen en schildert in zijn atelier "De Kolibri". -(In 1911 blaast een storm de villa bijna geheel om  maar de schade kan worden hersteld.)- In 1925 houdt Klein Diepold het evenwel in Noordwijk voor gezien en vertrekt naar Berlijn waar hij in 1942 [1944?] overlijdt."
 Een afbeelding met bijna het gehele gezin compleet op de kiek  vol verlangen uitziend naar de slagersjongen die vast wel voor iedereen een plakje worst in de aanbieding heeft.
De prille villa 'Pirola' gebouwd onder de beschutting van het stoere schoonouderlijke  'Huis ter Duin', biedt geheel rechts het uitzicht op de oude dorpskerk van Noordwijk Binnen door de schilder vastgelegd in dit prachtige panorama van een onbebouwde verte tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen.
"Het stelt voor een panorama van de in de vollen bloei prijkende bloembollenvelden met op de achtergrond het dorp Noordwijk met zijn beide kerken en torens. In de velden ziet men eenige bloemistarbeiders bezig met schoffelen en het plukken der bloemen." 
Leo Klein Diepholt schildert -geheel belangeloos-  in 1910  't voorscherm voor het toneelstuk  "Julius van Sassen" opgevoerd voor de Bloemistwerkliedenvereeniging 'Door Eendracht Verbonden' .

donderdag 14 maart 2013

Nu Zijt Wellekome

Toch nog voor u opgeduikeld, de 45 jarige kerstplaat voor de restauratie van de Kerk aan de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. De hoes met een fraai winterlandschap van Leo Klein Diephold. Geen wonder dat het helemaal goed is gekomen met die restauratie, maar daarover een volgende keer.


Leo Klein Diephold
Dit is vast niet de scene uit het toneelspel: "Julius van Sassen",

hier in schilderachtige kleedij, harmonieerende met de goed verzorgde stoffage van het toneel die  Leo Klein Diepold inspireerde tot het schilderen van deze Noordwijkse visser.  Het werd een latertje die avond...na de pauze die om half elf begon, werd nog de klucht gebracht: 'Jochem Stumpel als Koning Herodes', dolle pret daar voor die lieden van de Bloemistwerkliedenbond, maar mijn Opa, die in het land werkte, moest altijd al om half zes beginnen, zal het lachen hem tegen die tijd wel zijn vergaan!
Ook S. Baron van Heemstra komt tenslotte, vereeuwigd door Klein Diepold in de Gemeentelijke Raadszaal te hangen. Applaus!
Het vergaat hem zoals het grote meesters vaak vergaat...zijn werk wordt gestolen...gevalletje van typisch jammer! En verder; over Leo Klein Diephold  in Noordwijk zijn nog wel honderden afleveringen te vullen.
Nu maar weer even stop. We moeten nog wel  even doorzoeken naar zijn sterfdatum,  heb ik nog niet terug gevonden...heeft u die misschien? Krijgt u een eerder huwelijk van hem van mij in ruil ervoor terug!