dinsdag 10 november 2015

De Competitie, Noordwijk 10 november

 
 

Vandaag neemt 'Noordwijkse Huizen' u mee naar een weg die verdwenen is, de Jan Kroonsweg. Ontdaan van de eeuwenoude bebouwing kreeg het als betegeld terrein de naam Jan Kroonsplein toegemeten, met parkeervakken op de plaats van vissershuisjes, badplaatsontwikkeling!
 
Onbewoonbaar Verklaard: vroeger een vaak aan huizen bevestigd bord......heb het nu al weer in eeuwen niet gezien.......bouwer de Bes wilde ook wel eens wat ontspanning in zijn vrije uurtjes en dacht goed te putten met de aanbesteding van de Noordiwjkse Golflinks in 1914. De man was beroemd in het Noordwijkse....van voorzitter van de Oranjevereniging,  tot  weldoener voor de dienstplichtigen , toch moest hij voor het Leidse kantongerecht moest verschijnen voor het meenemen van een portie hartige vis ter warde van 20 cents. De portie was te groot geweest en daarom had hij het in papier gewikkeld meegenomen. Een wakkere veldwachter had ter plekke proces verbaal opgemaakt van de overtreding. De vis mocht wel gegeten worden maar niet worden meegenomen.......omdat......nu komt het: dat volgend de winkelwet verboden was.....maar de in overtreding zijnde winkelier en aannemer K. de Bes uit Noordwijk hoefden niet e brommen.....vrijspraak. Even mild bij het naleven van rechtsregels als nu in onze vrije eeuw,
Geheel en al uit het straatbeeld verdwenen maar vroeger droegen vele huisjes dit dreigende opschrift: Onbewoonbaar Verklaarde Woning.  Net als die 15 huisjes aan de Hoofdstraat, de Nicolaas Barnhoornweg, de Noordzeeweg en de Jan Kroonsweg. Huisjes weg. Weg weg. Weg!

Vandaag neemt 'Noordwijkse Huizen' u mee naar een weg die tot plein is herdoopt, maar beslist het allerlelijkste stukje Noordwijk aan Zee uit het heden is. Het Jan Kroonsplein! Laten we er maar geen woord meer over vuil maken. Gewoon bebouwen met deze plattegrond als handleiding. Wilt u er nog meer over weten? Kijk dan nog even in het 'Noordwijks Volksleven'. Wie durft met het bouwplan te komen. Kan nog net als stemmentrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

De Jans Kroonsweg werd genoemd naar oud-wethouder Jan Kroon(1799-1885) die samen met burgemeester Pické de ontwikkeling van Noordwijk als badplaats op gang bracht.