zondag 1 november 2015

De Competitie, Noordwijk 1 november

Het is met de schrik om mijn hart dat de datum van vandaag wordt verwelkomt.........1 november.......alweer bijna een jaar voorbij.......waar blijft de tijd........code oranje waarschuwt het leven.........net zoals er vandaag voor het weer wordt gewaarschuwd: zware mist op komst. In de achtertuin schijnt nog een pril herfstzonnetje.......voor hoe lang nog...... we worden "geplaagd" met een "Indian Summer" , het prachtige weer liet het blad aan de bomen die nu in de warmste tinten de hemel kleuren als een studie voor het hierboven afgebeelde schilderij van Alle Heiligen.
De naam van de dag van vandaag. Van al die heiligen is er één met een link naar Noordwijk, de heilige Sint Jeroen. Zijn reliek wordt hier naar zijn sterfplaats gedragen.
Allerheiligen, tot een aantal jaren geleden nog gevierd als verplichte zondag, nu afgevlakt tot een normale weekdag.......een uiterst stichtelijke opvolger van de voorgaande spooknacht. Halloween! Geesten en Goden lijken deze periode van het jaar de dienst uit te maken in de mensenwereld! In de Blog Sint Jeroen, -uit 2008 alweer-, kwam ik de navolgende tekst tegen ( MET DANK aan de auteur)::::::
"Allerheiligen het feest dat wordt gevierd op de eerste november van het jaar. Ook Sint Jeroen verdient op deze dag wat extra aandacht. We weten al veel over hem, er is al veel over geschreven.
De bijeenkomst op het MARTELVELD.
De diepe devotie bracht ook geld in DE KAS van de arme kerkgemeente, honderden bezoekers per jaar, en dan allemaal een dierbare herinnering aan de Sint mee naar huis......reken maar uit. Hoogste tijd om onze Heilige terug te brengen naar zijn natuurlijke habitat in het Sint Jeroens bos. Economische attractie. Mooi toch!
 Ook deze tekst :
"Te Noordwijk weet men te vertellen, hoe de H. Jeroen door de Noren gemarteld werd; hoe hij een eeuw na dien aan een godvruchtig landbouwer, met name Nothbodo, verscheen, en hem gelastte, zijn gebeente over te brengen naar Egmond, in het heiligdom van den eerbiedwaardigen Adalbert."
Of in de beschrijving van de Sint Bavo Kathedraal te Haarlem vinden we dit:
"..........en voor Jeroen, in de negende eeuw pastoor te Noordwijk en martelaar onder de noormannen, wiens verering in het bisdom Haarlem werd gestimuleerd, want leerlingen van het klein-seminarie werden aan het begin van ieder schooljaar op bedevaart gestuurd. Overigens is Jeroen inmiddels uit zijn kapel verwijderd en ingeruild voor Franciscus van Assisi"
Over Noordwijk en Allerheiligen treffen we het volgende aan:
"Op 1 november 1570, de feestdag van Allerheiligen, stuurde Dousa het voorschot van zijn 'nog weinig gerijpte elegieën' aan zijn rivaal Lernutius toe. In het begeleidend schrijven wordt met geen woord gerept van de rampzalige springvloed die de Hollandse kust en ook Dousa's heerlijkheid Noordwijk op die Allerheiligendag teisterde. Zou de jonge ambachtsheer van het kustplaatsje op dat moment inderdaad nog de wereldvreemde dromer geweest zijn die ons tegemoet treedt in de suggestieve novelle Leviathan, waarmee P.F. Thomése zijn met de Ako-prijs 1991 gelauwerde bundel Zuidland opent?"

Het is of de Heilige zelf ons hier uitwuift: Namens alle heiligen en onze eigen Sint Jeroen in het bijzonder, een vreugdevolle 'Allerheiligen'toegewenst.