maandag 2 november 2015

De Competitie, Noordwijk 2 november

 

Allerzielen. 2 november 2015

.....de dag waarop de gestorvenen extra aandacht krijgen. Mooie dag om de begraafplaats te bezoeken en met een lichtje of bloemengroet onze overleden dierbaren te eren. Misschien gaat u daarom even langs bij de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg of wordt uw bestemming de RK. Begraafplaats aan de Gooweg..........hierbij een verzameling herinneringen.

Uitbreiding Algemene Begraafplaats


De lokatie is ergens aan de Oude Zeeweg en het zal rond de jaren dertig van de vorige eeuw zijn te dateren. Mannen die met schop en kruiwagen bezig zijn een duin te slechten voor de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats in Noordwijk. Bekijk ze eens goed. Mooie Kleding dragen de mannen........vet cool. Zo'n slap vilten hoedje zou de moderne minimalistische haarmode een gekleder cachet geven.....maar wie is uw "Noordwijkse Huizen".... om zich dáár mee te moeien!
Wat de afgebeelde personen betreft, u kent er vast wel een paar van. Koele kans dat er zich een van der Niet, een van Beelen, een Heemkerk, een Steenvoorden, een Caspers, een Vink  of een Plug in het gezelschap bevindt, of weet u wel beter. Op de achtergrond is de bebouwing van de Nieuwe Zeeweg te herkennen. Voor de originele foto moet u zich vervoegen bij het Regionaal Archief Leiden.
 
Aanleg nieuw gedeelte Algemene Begraafplaats aan Oude Zeeweg
 

 Graven in Noordwijk

"De Eigenaren van Graven in de Kerken binnen de beide Noordwijken, welke kosteloos, eene gelijke Grafruimte op de nieuwe Begraafplaats aldaar verlangen, worden hiermede uitgenoodigd, zich ter bekoming daarvan, schriftelijk te melden bij den Burgemeester van de opgemelde Gemeente, vóór of op den 15 November dezes jaars;"   Memento Mori, misschien is juist de zondag wel een mooie dag om dat te bedenken. Wel speciaal op zo'n zonnige dag als vandaag!

De Gemeente Noordwijk is de beheerder van de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg 32 in Noordwijk. Er zijn plannen voor de noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats waarvan hier een voorbeeld.  Mooi uitzicht: Stairways to Heaven.
 

mr Th.W. van der Schalk en zijn dochter Marie Jacoba Arnoldine, begraven te Noordwijk

"Waar aan het begin van de duinenrij de dodenakker ligt" deze woorden als uit een gedicht deze beelden  de Algemene Begraafplaats mooi,  niet door uw blogger bedacht maar woorden uit het verslag van de begrafenis van de lichamen ( beiden omgekomen bij het dramatische ongeluk waarbij hun koets te water raakte) van de vader en zuster van Jetje van der Schalk, beter bekend als de schrijfster Henriette Roland Holst-van der Schalk.Ans  Hermanides, begraven in Noordwijk

Zij wordt vanuit de ouderlijke wooning ten grave gedragen naar de Algemene Begraafplaats te Noordwijk. Op haar graf is een herdenkingssteen geplaatst van gepolijst graniet met in het midden een nis waarin een glazen beeldje voorstellende 'De Opstanding'. De inscriptie luidt: "Ans Hermanides, 20 juli '35, San Giacomo".

Albert Verwey, begraven te NoordwijkHet graf van de Dichter Albert Verwey op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk aan Zee is gerestaureerd. De legpuzzel van steen ligt weer aaneen. Het fonds van de Koninklijke Boekverkopersbond en het Prins Bernhard Cultuurfonds maakten deze restauratie mogelijk.

 

Maria Dermoût,  begraven te Noordwijk


Op het Noordwijkse Nieuwsnet NENS staat de volgende tekst afgedrukt:

"In het Letterkundig Museum in Den Haag wordt op 4 maart het Pantheon geopend, de nieuwe vaste opstelling met 100 auteurs. Ter gelegenheid daarvan legt Aad Meinderts, directeur van het museum, in de maand februari als eerbetoon een witte roos op de graven van elk van de 100 Pantheon-auteurs. De reis van Meinderts brengt hem op 22 februari naar Noordwijk. Om 9.00 uur zal hij een roos op het graf van Maria Dermoût op de Algemene begraafplaats leggen.
Maria Dermoût (1882-1962) woonde een aantal jaren in Noordwijk, onder meer in de "Blokkendoos" aan de Atjehweg."
Een stukje in het Leidsch Dagblad spreekt echter van 25 februari 2010 en de site zelf 100 schrijvers geeft ook geen antwoord dus aan u de keus:Zien we u daar! Op 22 februari of misschien wel 25 februari 2010 om 9.00 uur.

Daniël Noteboom, begraven in Noordwijk

Een jaaroverzicht het jaar uitdragen met een begrafenis. Vandaag de herinnering aan een jong schaker met wereldvermaardheid. Daniël Noteboom. Noordwijkse Huizen Jaaroverzicht 2013: Begrafenis Danël Noteboom te Noordwijk op de Algemene Begraafplaatsin  1932

Janny Lammens, begraven te NoordwijkOorlogsslachtoffers , begraven te Noordwijk

Gisteren werd tijdens een sobere plechtigheid het gedenkteken onthuld ter herdenking van de slachtoffers van de drie Britse kruisers: Aboukir, Hogue en Cressy, van de 1459 doden zijn er 35 begraven op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk.   In de Blog: "Jerome Nicholas Vlieland" kunt u een namenlijst van alle slachtoffers vinden. Opdat u ze eeuwig in herinnering mogen blijven. Rust in Vrede!

Jacques Urlus, begraven in Noordwijk

 
De Villa die door de architect Leen Tol uit Lisse in opdracht van de heer C. Colijn werd ontworpen en het de naam 'De Branding' kreeg kwam In 1933 het in het bezit van de heer JacquesUrlus die haar herdoopte in 'Kareol'.

Uit het geheugen van Tilburg citeren we de volgende tekst:
"In 1920 betrok Jacques het door hem gebouwde riante huis Kareol
Utrechtseweg 64 te Hilversum. Het bevatte een garage, tennisbaan, kennel, paardenstal en ook een kleine concertzaal en is daarom later ook bewoond door Frans Vroons, eerste tenor van de Nederlandse opera., die vaak kunstenaars op bezoek had, onder anderen Francis Poulenc. Kareool is de naam van Tristans kasteel in Bretagne in de opera ‘Tristan und Isolde', van Wagner. Het pand is gesloopt. Een tweede huis - villa Henny - had Jacques sinds 1914 in Noordwijk. Dat huis werd op 7 juli 1933 vervangen door een zeer riant huis - eveneens genaamd Kareol - gelegen aan de Oude Zeeweg 38 .
In 1929 schreef Jacques een autobiografie getiteld ‘Mijn loopbaan' .Het is geen droge opsomming van feiten maar een zeer leesbaar boek, dat ook een gefundeerd oordeel bevat over solisten en dirigenten. Op 6 juni 1935 overleed Jacques te Noordwijk, nog slechts 68 jaar oud.. Zijn lichaam werd bijgezet in 'Het Mausoleum , een granieten grafkapel op de begraafplaats van de r.k. parochie van de H. Jeroen aan de Gooweg te Noordwijk. Gezien het belang, dat zij daaraan hecht heeft de parochie het onderhoud van de kapel van de familie overgenomen. Henny Jacobs overleed te Hilversum op 17 mei 1944. Ook zij rust in de grafkapel evenals haar kinderen en schoonkinderen."
Klein Wondertje:Doe mij nu eens een groot plezier: Luister even naar de stem van de grote zanger. Onvoorstelbaar een opname, ooit gemaakt op wasrollen, nu probleemloos af te spelen via uw computertje. Wat er zoal omging in het gezin Urlus is niet bekend, hoewel de hier te beluisteren opname van Moeder de wijn was al te vurig , wel heel wat te denken geeft! (het lied is inmiddels niet meer terug te vinden op het net vandaar die vrije keuze voor U.) Gelukkig kan YOU Tube met veel meer opnamen de faam van Urlus bevestigen!

Kareol is na jarenlang als politiebureau in gebruik te zijn geweest in de afgelopen jaren keer op keer van eigenaar veranderd en huisvest thans de organisatie Mavim . Het goede nieuws is echter dat het gebouw nog altijd op zijn oude vertrouwde plek is blijven (be)staan.

 

Maria Montessori,  begraven in Noordwijk

Ze is natuurlijk nooit vergeten geweest, Maria Montessori, maar in het lokale nieuws komt ze -op dit moment- regelmatig te voorschijn al "Grand Old Lady" wiens jaar van vestiging in Noordwijk belangrijk moet worden geacht. Vrij ambitieus, maar Noordwijk in de Picture zetten is altijd goed. Geloof mij! Als Maria dan straks ná 2014 weer uit beeld is wordt het de hoogste tijd om het tweehonderd jarig bestaan als badplaats te gaan vieren. Moet ook alweer over zo'n jaar of vijf gaan gebeuren: Noordwijkse Huizen vraagt hierbij alvast maar om de subsidie klaar te zetten voor de start van de onderzoekscommissie die kan gaan inventariseren of er belangstelling kan worden opgewekt die financiële investeerders kan overtuigen van het bijzondere nut van zo'n herdenking voor de badplaats, -of iets in die geest- ja een mens leert nog heel wat van de promotie van publiciteitsprojecten. Maar nu eerst Maria, geboren in 1871, overleden in Noordwijk in 1952 maar in een jaar met een vier op het eind vieren wij dat zij honderd jaar geleden in Nederland kwam wonen. Echt uniek! Zo'n viering!

 

 Agatha Maria Vink,begraven in Noordwijk