vrijdag 6 november 2015

De Competitie, Noordwijk 6 november, Kunstwoonwagen Tiarka over Plato en Dantzig

Weet u dat op 6 november 2011 de New York Marathon werd gelopen? Niet......blader dan maar terug naar de aflevering met die datum in de blog Noordwijkse Huizen.  Dan had u ook kennis gemaakt met twee op het terrein van Villa Stirum kamperende dames.......niet heel bijzonder hoor ik u brommen. Valt wel mee. Het was in het jaar 1910 en beide dames voorzagen in het levensonderhoud met kunst. Met hun Kunstwoonwagen genaamd Tiarka of Miarka. Jawel, 1910 en kunst voor op de boterham.
Het schijnt dat die boterham toch aardig belegd werd want in 1909 kan er voor de somma van hollandsche gulden 8897 een huisje met ateliers worden gebouwd in Sloterdijk op naam van mejuffrouw Rachel van Dantzig. Zij blijkt een  bekend beeldhouwster te zijn en het beeld van Hugo de Groot in het  Vredespaleis te 's-Gravenhage te hebben gemaakt.

Veelzijdigheid tekende het oeuvre van de kunstenares, tekeningen, marmer, brons, vele materialen  gebruikte zij voor haar werken........beelden van velerlei karakter, van de Buste van Hugo de Groot, tot vele vrouwenstudies enz, enz. 
Ook een Anti-Progrom-Penning  ten bate van " het uitgehongerde  Joodsche kind in het buitenland " werd door haar ontworpen.  Afschuwelijk dat een eeuw later nog altijd kinderen honger lijden en slachtoffer zijn van volkerenstrijd.

 Vrede was er toen niet en ook nu is die vrede nog ver te zoeken, ondanks  instellingen asl "Vrede voor Recht"en gebouwen als het Vredespaleis.  Kunst, westerse kunst, kunstenaarsvereniging. Zondag was de opening van de 28e jaarlijkse tentoonstelling in het Stedelijk Museum van schilderijen, grafische- en beeldhouwwerken van de leden van vereniging "St Lucas". Op de foto de leden van de jury: v.l.n.r. Sam van Beek, E.R.D. Schaap, F. Garf, zittend A.M. Krabbé, staand hierachter A.G. Hulshoff Pol en G. Westerman, de dames Rachel M. van Dantzig, Lizzy Ansingh en A.C. van den Berg, daarachter zittend E. Gerdes en C.M. Garms, verder staand A. Colnot, David Schulman, G.Th. v.Pelt, Marinus Vreugde en C.A. Smout. Nederland, Amsterdam, 1919.  http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA03:SFA022826084

In de impressie van het leven van de beeldhouwster Jo Schreve-IJzerman en haar tijdgenoten treft u ook  een beschrijving van Rachel van Dantzig aan , verder is er veel over haar tentoonstellingen te vinden in het tijdschrift "Kunst".
Rachel Margaretha van Dantzig wordt op 12 november 1878 te Rotterdam geboren als dochter van Samuel van Dantzig en Adèle Rippe; zij  is overleden  op 15 februari 1949 te Oudergem, België.

Het gezin van bankdirecteur Samuel van Dantzig en Adèle Rippe telde 7 kinderen waarvan slechts 2 de oorlog overleefden. Deze foto van de in Sobibor op 30 april 1943 omgekomen Margaretha hier in gezelschap van drie van haar zussen vindt u op het Joodsmomument .
Echtgenoot van Margaretha,  Doctor Mozes Hilsum, geboren te Amsterdam als zoon van Levie Jacob en Rijntje Roselaar is dan al overleden te Scheveningen op 6 oktober 1907 op 34 jarige leeftijd .
De levensgeschiedenis van Alice Baert de la Faille-Plato  de andere bewoonster van de woonwagen moet u nog even te goed houden, te weinig informatie tot op heden.....