zondag 4 oktober 2015

De Competite, Noordwijk 4 oktober


Nationale Dierenzorg te Noordwijk
 
HIJ DOET OOK EEN DUIT IN HET ZAKJE! — De echtgenoote van Noordwijk's burgemeester, mevrouw Van de Mortel, was gisteren een dergenen die er te paard op uitgetrokken zijn om giften te verzamelen ten bate van „Nationale Dierenzorg". Af en toe moest ook de badman zijn medewerking verleenen. [Algemeen Handelsblad Datum, 04-08-1938, Ochtend]

Het gebouw is er gekomen Het Nieuwe Dierenhuis was gelegen nabij de Rijksstraatweg te Wassenaar. De architect A.J. Kropholler tekende voor het ontwerp. Dat mooie eindresultaat was vooral te danken aan de opbrengst van de in Noordwijk gehouden collecte.  Een overweldigend succes! De Noordwijkse dames waren er druk mee geweest. Prachtige reportage van een evenement uit een grijs verleden op deze even grijze DIERENDAG. Doet u wel iets leuk voor de diertjes vandaag? Worden ze vrolijk van!
Collecteeren op een Paardenrug
Collecteren op een paardenrug....niet alledaags, maar Noordwijk geeft graag het goede voorbeeld. Ten slotte in dit drieluik over paarden op het strand van Noordwijk nog de collecte ten bate van het door architect A.J.Kropholler ontworpen nieuwe "Dierenhuis"aan de Rijksstraatweg. Het is een volledig succes geworden. Engel Paap uit Zandvoort voert de stoet aan met het orkest van in nationale klederdracht gestoken muzikanten gevolgd door de collectanten te paard. Het batig saldo van de collecte bedraagt ten slotte driehonderd vóóroorlogse guldens, het oponthoud bij hotel Huis ter Duin was daarbij al verrekend!
Denkt u wel op 4 oktober aan alle dieren........Nationale Dierenzorg zal u er eeuwig dankbaar voor blijven!