vrijdag 9 oktober 2015

De Competitie, Noordwijk 9 oktober, Weerzien met Becht-Dentz in Gösta Berling


Weerzien met Gösta Berling ; Noordwijkse Huizen kan er geen genoeg van krijgen.....villa Gösta Berling, haar bewoners, ontwerpers en haar bezoekers.......een onafgebroken rij van boeiende en inspirerende mensen.........grondleggers het nieuwe leven van de 20ste eeuw.
Nadat u op bezoek bent geweest bij "Haus Winckler" en vervolgens bij het "Strandhotel" nu naar het volgende huis in de rij: "Villa Gösta Berling". Volg de zoektocht door de jaren het is -voor mij- één van de meest inspirerende villas aan de Noordwijkse Noordzeekust geweest waarop u nu terug kunt kijken. Te beginnen met de:
De inspiratie voor de naamgeving van 'Villa Gösta Berling" door het echtpaar Becht-Dentz die is terug te vinden in een advertentie in de krant:
"uit: Het Nieuws van den Dag : kleine courant 03-12-1903
Van Gösta Berling, het beroemde boek van de Zweedsche. schrijfster Selma Lagerlöf, is thans in onze taal de vierde druk verschenen. (H. J. W- Becht, Amsterdam). 't Is overbekend, hoe dit aangrijpende boek, bekorend door zijn phantasie, zijn inhoud vol poëzie en toch zoo werkelijk van schildering, stormender hand de lezende wereld in en buiten het vaderland van de schrijfster veroverd heeft. Dat nu ten onzent een volksuitgave verscheen, is zeker iets, dat zeer velen met ingenomenheid vernemen zullen.
ILLUSTRATIES UIT BOEKEN VAN ALICE BECHT - DENTZ
Onder de prentenboeken moet nog vermeld worden het aardige „Hondjes en Katjes" (H. J. W. Becht, Amsterdam), met versjes in den echten kindertoon van Mevr. Alice Becht- Dentz." Helaaml in de sfeer van Selma Lagerlöf, zelfs hun woninf draagt een Zweedse uitstraling.
Gaat u verder met de aflevering van 18-11-2013
Vandaag zetten we onze reis door Scandinavië voort. Na Noorwegen met Morgenstjern Munthe door  naar Zweden met Gösta Berling de jeudige held uit de pen van Selma Lagerlöf  keren we terug naar ons eigen hutje bij de zee, of liever naar de hutjes! Uit het 'Maandelijksch Prentenboek gewijd aan huisinrichting, bouw en sierkunst', vandaag een artikel over Zomerhuisjes te Noordwijk aan Zee met de verbouwing van zo'n zomervillaatje aan het strand. De villa met de naam Gösta Berling werd in de Blog Noordwijkse Villas al vaker bezongen waarin ook de tragische dood van Jean Louis Pisuisse -hij en zijn echtgenote worden het slachtoffer van een "crime passionel"  ter sprake wordt gebracht: daarnaast de ode aan  de bewoonster kinderboekenschrijfster mevrouw Alice Becht-Dentz ; tot slot nog het    bezoek door het zwerversduo 'De Straatmuzikanten' bestaande uit Pisuisse en Max Blokzijl   gebracht. Zo alles bij elkaar een aardig beeld gevend van een huis én haar bewoners.
"In de figuren 7 en 8 zien wij den ouden toestand (voor- en achtergevel) van een der beide verbouwde buitenhuisjes te Noordwijk aan Zee. De afbeeldingen van den ouden toestand zijn hier bijgevoegd om de metamorphose duidelijker aan te geven en tevens om aan te toonen, hoe het mogelijk is om zonder bijzonder kostbare veranderingen, het dorre aanzien van dergelijke karakterlooze huisjes, die hunne omgeving zoo onmeedoogenloos ontsieren, weg te nemen en te vervangen door een uiterlijk, dat zich waardiger tot zijne omgeving verhoudt. Het benedengedeelte is gebleven, alleen nieuw gepleisterd en door vakwerk en sterk kleurig geschilderde luikjes een vriendelijker aanzien gegeven. De oude serres zijn gesloopt en nieuwe aangebouwd, waarbij tevens een klein terras is aangebracht. Op beide gebouwtjes zijn Mansarde-kappen van verschillende typen gezet, die van buiten met schrooten beschoten zijn, welke met schabionen eenvoudig versierd zijn. Ook het intérieur van deze zomerhuisjes is beter verzorgd geworden. Zoo hebben de bewoners zich niet zonder voldoening ontfermd over deze verwaarloosde huisjes, die dit om hunneschoone ligging, op het duin vlak aan het strand, zoo in alle opzichten waard zijn.
uit: Het huis, oud & nieuw; jrg 3, 1905.Zomerhuisjes te Noordwijk aan Zee.
De dan volgende aflevering dateert van 19-01-2013:
Wie wonen daar aan het strand van Noordwijk? Even aan u voorstellen, de heer en mevrouw Becht-Dentz. Hij is de Amsterdamse uitgever Herman Johan Wilhelm Becht en zij is de schrijfster van kinder- en prentenboeken Alice Becht-Dentz. Gehuwd en woonachtig te Amsterdam op de Heerengracht 172 maar in de zomermaanden te vinden op de Zuid-Boulevard in Noordwijk aan Zee in Villa Gösta Berling.  De Villa Gösta Berling werd al eerder bezocht in Noordwijkse Huizen!  Samen met de straatmuzikanten J. Louis Pisuisse en Max Blokzijl.
Op deze foto staan ook de kinderen én de hond op het terras! De oudste, dochter Frances, vernoemd naar grootmoeder van moeders kant en de zoons Herman en André Becht. Het Geheugen van Nederland
Gaat u verder met 19-09-2010
Het dankbare publiek in gespannen afwachting van het optreden van de heren Pisuisse en Blokzijl bij Hotel van Konijnenburg in Noordwijk aan Zee.

Noordwijkse Huizen deed het u al vaker uit de doeken het verhaal van de bewoner van de Villa Gösta Berling en het bezoek van de "Straatmuzikanten" aan Noordwijk en dat u het boek wel mocht lenen. Dat laatste is niet helemaal goed gekomen - het boek is zoek!

Je waant je in de "Moulin Rouge"van Parijs: zwieren en zwaaien met -de dansende dienstmeid- onder het lonkende oog van Max Blokzijl -himself-. Mooi die wereld van de BLOGGER!
Er is nog een deel van 13-07-2010:


Een dubbele villa aan de Zuid-Boulevard te Noordwijk aan Zee. Aanbesteding in 1916. Zijn het de twee villa's, hier nog met plat dak, of in later jaren voorzien van een dakpartij waarvan de ene Gösta Berling werd genoemd! Tijd klopt niet. Eén dubbele villa lijkt ook weer heel iets anders dan twee afzondelijke villa's. Wie biedt uitkomst? Welk dubbele villa wordt hier bedoeld?
Met als laatste, van oorsprong de eerste aflevering van 09-10-2008: Het is in de eerste helft van het jaar 1922 als in ‘Het Vaderland‘ melding wordt gemaakt van het overlijden van H.W.J. Becht .

Hij woonde in Noordwijk in de Villa Gösta Berling aan de Zuidboulevard.

Rond 1911 is hij de uitgever van het boek ‘Avonturen als straatmuzikant’, door J. Louis Pisuisse en Max Blokzijl geschreven naar aanleiding van een beschermd zwerversbestaan waarbij zij de kost verdienen als straatmuzikant. Zij treden ook in Noordwijk op en komen daar ook nog in het gevang te zitten. Een amusant verhaal. U mag het van me lenen.

In die tijd is er sprake van een herdruk van het boek en Pisuisse die in de geldzorgen zit denkt dat een bezoek aan zijn uitgever hem voordeel zal brengen. Uit de Correspondentie met zijn vriendin Fie Carelsen blijkt hij echter niet al te veel trek te hebben in de logeerpartij.
"Mijn liefste lief
Scheveningen, 23 Aug. 1911.
Liefste Fieps -
De zaak [De zaak; Fie Carelsen denkt dat ze in verwachting is en wil zich laten aborteren. Het geld daarvoor heeft zij niet.] waarover je me schrijft is inderdaad zeer gewichtig. Ik arriveer ter nadere bespreking morgenochtend 11.22 Centraal-Station. Kom me maar afhalen. Ben je er niet, dan bel ik je wel op. Dag!
Swiep
Scheveningen, 29 Aug. '11
kurhaus theater
Directie:
Max van Gelder
Mijn allerliefste Fieps,
Ik ben zuur, lam, ziek en beroerd, heb de grootste ellendigheden aan m'n kop, die zich verzinnen laten en zit me hier in m'n kleékamer te verdommen. Vergeef onder die omstandigheden, dat ik niet lang of opgewekt schrijf. - Alleen zakelijk -
Komt niet naar Noordwijk. Ik moet er bij Becht logeeren en we zouden niets aan elkander hebben. Wat de ‘geschiedenis’ betreft. Komt die ellende nog werkelijk al mijn belabberdheden vergrooten, dan zal ik je geld sturen om te voorkomen dat een kind geboren wordt, waarvoor ik niet zorgen kan.
Elken dag trekt me dieper in de schulden. Ik weet er niet meer uit te komen
Vergeef me dat ik niet langer schrijf. Ik voel me te beroerd - Veel liefs als altijd van je Swiep.
Scheveningen, 14 Aug. 1912.
Mijn arme, lieve, kleine Vrouws,
Heb je zoo'n erge pijn gehad, mijn allerliefste, zonder dat mannie er was om je in zijn armen te nemen en te troosten? Heel den nacht en heel den dag heb ik vandaag aan je gedacht, en zeker was ik naar Amsterdam gekomen, als ik niet aldoor door - vergeefsche onderhandelingen met Van Gelder was in beslag genomen geweest. Ik hoop nu maar, dat als je dezen brief ontvangt, de operatie gelukt en de pijn geleden is. -
Ik zou anders, geloof ik, vandaag maar 'n povere zieketrooster zijn geweest, want ik ben zelf allerminst ‘lekker’, vreeselijk zenuwachtig en koortsig. Misschien dat ik later daarvoor ook het remedie weer zal vinden in de armen van mijn Lieveling.
Maar, dat zal toch niet vóor zaterdagmiddag kunnen zijn, want Vrijdag moet ik naar Noordwijk en zal dan één nacht bij Becht logeeren, die mij dat dringend vroeg en wien ik het niet goed weigeren kan. (Dat is nu slavernij, waarin je raakt door geldelijke verplichtingen.)"
Een van de meest bekende liedjes van Pisuisse, Ik wil gelukkig zijn , hier in een dramatische vertolking van Fien de la Mar in de film 'Bleeke Bet' uit 1934. Maar lang niet zo dramatisch als in het drama van het levenseinde van Pisuisse.
Mooi compleet verhaal van de bewoners, hun huis en de bouwers van Noordwijks Zuid. Kan er soms zo ongelooflijk trots op zijn dat zo'n dorpje in schoonheid en samengaan met haar bevolking zo'n inspiratiebron heeft kunnen zijn voor zoveel talentvolle mensen en dat al eeuwen lang!