woensdag 7 oktober 2015

De Competitie, Noordwijk 7 oktober

 
Nu Noordwijk toch even is ondergedompeld in een 007 James Bond romantische spionage imago, nog maar even wat aandacht voor de NORA........geopend in 1928 met veel pracht en praal. Het oor van Noordwijkse Huizen vangt als eerste het signaal op van klinkende whisky glazen, u weet wel, van die vorstelijke  neut die na afloop van de plechtigheden tijdens een gezellig samenzijn werd genoten in het 'Hof van Holland'
Donderdag , 9 november 1928, brachten de minister van Waterstaat en de leden van den Postraad met den directeur-generaal der P. en T. een bezoek aan het nieuwe radio ontvangstation „Nora" te Noordwijk.
 
Pakken we de blog uit 2010 er nog maar even bij ter illustratie: Bols, de Fazanten en de Jonkheer
Op 52° 18' NB 4° 28' OL kunt u Radio Nora (afkorting van NOordwijk RAdio) vinden. Het is een radio-ontvangststation gelegen aan de noordzijde van Noordwijk op 2 km, halverwege het fietspad richting Zandvoort bij strandpaal 75 (bestaan die dan nog strandpalen?). Het ligt aan de zuidzijde van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daar nu, precies op die plek lag de privé fokkerij voor fazanten van Jonkheer A.W.G. van Riemsdijk. Waar een brute slachtpartij heeft plaatsgevonden.


Een wilde herdershond en een dito bruine boxer worden verdacht van het onder de vogels aangerichte bloedbad: 13 kloeken zijn gedood en 160 kuikens zijn wreed verscheurd. Niet welkom dus, honden op het jachtterrein van den Jonkheer. Jaren later echter zijn ze dat wel!

De Nederlandse Spaniel Club organiseert, met als hoofdprijs een "Hert op een Voetstuk" een wedstrijd die open staat voor alle Spaniel-variëteiten waaronder: Ierse waterspaniels, Engelse Cockerspaniels, Springerspaniels, Welsh-Spring, Fields-Spaniels en dergelijke. Ben benieuwd of de Noordwijkse Vertegenwoordigster 'Aphrodite of the Cockerplace' nog met de hoofdprijs naar het dorp is teruggekeerd!

Naast zijn functie als directeur bij "De Erven Lucas BOLS" in welke functie hij Prins Bernhard niet alleen een borrel maar ook een ton schenkt, was de Jonkheer in zijn vrije tijd ook een zeer gerespecteerd lid van de Noordwijkse Gemeenteraad.

Daarnaast mag je vermoeden dat hij een liefhebber was van de jacht, in zijn eigen jachtgebied bij de NORA waarmee we, met verwijzing naar zijn Schotse concurrent terugkeren naar zijn vak en zijn vogels: Bols Finest Famous Fazanten.
Terug naar de techniek: Noordwijk-Radio. Het Electrisch Oor van Nederland.

 Het ontvangstation te Meyéndel heeft gecapituleerd! Iluim vier jaar geleden is liet de rustige plaats geweest, waar het oor van Nederland te luisteren werd gelegd, naar hetgeen de wereld in vaak geheimzinnige morse-code te vertellen had. Thans is het als ontvangstation ten eenenmale ongeschikt geworden. Eu dit heeft het vooral te danken aan de korte golven, die een zoo storingvrije ontvangst eischen, dat, we zouden haast met onbescheiden overdrijving zeggen, het geknars van eenige Biecht gesmwrde kinderwagenwielen hinderlijk is, schrijft de Haagsehe Crt. naar aanleiding van do opening van het nieuwe station Noordwijk-Iladio op Vrijdag 9 November j.l. Aan het uitvoerig verslag der openingsplechtigheid ontleenen wij het volgende:

Rondgang.
De heer v.d. Vught leidde vervolgens de bezoekers rond. Allereerst werden de antennes ingenomen. Rondom het gebouw wemelt het van draden, gespannen op vrij hooge en ook op kleine palen, welke laatste speciaal gebruikt worden voor de kortegolf-ontvangst.

De golfstations worden opgevangen op aarddradenkruisen, die gecombineerd worden met da twee ongeveer 4 meter hooge antennes. Dit heeft men gedaan, om op deze wijze een éénzijdige ontvangst te kunnen verkrijgen.
De kortegolfzenders worden opgevangen op horizontale en verticale dipoolantennes en op de beverage-antennes. De kortegolf-ontvangtoestellen zijn alle geaard op koperen platen, die onder de tafels en in den grond aanwezig zijn.
De aarde voor de langegolf bestaat uit een ingegraven aardnet. Aan de hand van een kaart, waarop alle radiostations aangegeven staan, kan men precies de richting bepalen, waarin men den zender moet zoeken.
De ontvang installatie.
De apparaten zijn zodanig opgesteld, dat alle ontvangers tegenlijk eenzijdig kunnen ontvangen. De ontvangzaal nu is gedeeld in afdeelingen en wel de Europeesche langegolf-atdeeling, de Europeesche kortegolf-afdeeling, de transatlantische kortegolf-afdeeling en de transatlantische langegolf-afdeeling. De eerstgenoemde afdeeling werkt met acht z.g. enkele wevings-ontvangers, welke op 1 aarddradenkruis en 1 antenne aangesloten zijn."
 

25 Okt 2011
In /het midden de directeur-generaal der posterijen en telegrafie, ir. M. H. Damme. uit: Het Vaderland : 11-11-1928. De NORA geopend op 9 november 1928. Gezellig samenzijn na afloop in het Hof van Holland te
Noordwijk ...


 
22 Feb 2009
Kijk daar! Daar staat Melchiora, De Meeuw, Villa Weissman ofwel het ongeverfde Witte Huis. Undae ernaast. Sonnevanck , Huis aan Zee, De Nora. Turen om weer een stip te herkennen. Prachtig spel voor de regenacht
ige ...
28 Aug 2010
Op 52° 18' NB 4° 28' OL kunt u Radio Nora (afkorting van NOordwijk RAdio) vinden. Het is een radio-ontvangststation gelegen aan de noordzijde van Noordwijk op 2 km, halverwege het fietspad richting Zandvoort bij ...